Aktuality z oblasti životního prostředí

Svatební obřady po 22. říjnu 2020

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1078 je od 22. října 2020 omezen počet účastníků svatebních obřadů na 10 osob. Omezení je platné do 3. listopadu 2020, je však možné jeho prodloužení. 

Publikováno: 23.10.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Slavnostní a pietní akty, Koronavirus3314

Snoubenci musí zároveň počítat s tím, že v obřadní síni Vršovického zámečku jsou při obřadu přítomny 3 osoby za Úřad městské části Praha 10 (oddávající, matrikářka, obsluha techniky), kteří se do celkového počtu 10 osob rovněž započítávají. Omezení počtu osob platí pro vnitřní i venkovní svatby. Snoubenci a osoby účastnící se obřadu nemusí mít v průběhu obřadu ochranné pomůcky dýchacích cest, s ohledem k aktuální situaci však nošení roušek svatebním hostům doporučujeme. Mimo samotný průběh svatebního obřadu je nošení roušek povinné pro všechny osoby.