Aktuality z oblasti životního prostředí

Radnici zajímá Váš názor

V říjnu a listopadu probíhá tradiční anketa návštěvníků Úřadu městské části Praha 10. Prostřednictvím připravených lístků můžete oznámkovat kvalitu služeb poskytovaných na radnici a vyjádřit svůj názor na přístup a jednání úředníků.

Publikováno: 01.10.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Ankety a soutěže3505

Anonymně můžete uvést důvody své spokojenosti či nespokojenosti a připsat připomínky a návrhy na zlepšení. Anketní lístky jsou k dispozici ve všech kancelářích a v informačních střediscích úřadu. Po vyplnění je odevzdejte do schránek, které najdete v obou vstupních halách radnice (budovy A a C), v informačním středisku, na Odboru občanskosprávním, oddělení osobních dokladů, detašovaném pracovišti cestovních dokladů nebo ve vstupních prostorách Odboru živnostenského.