Aktuality z oblasti životního prostředí

Radnice Prahy 10 připravuje zavedení parkovacích zón

Rada městské části Praha 10 pověřila svým usnesením z úterý 14.5. 2019 místostarostu pro dopravu Filipa Humplíka (ODS) připravit návrh na zavedení zón placeného stání na území městské části Praha 10, který bude v červnu představen veřejnosti a předložen zastupitelstvu ke schválení.

Publikováno: 16.05.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Parkování2786
Radnice Prahy 10 připravuje zavedení parkovacích zón

„Celopražské parkovací zóny se v nejbližších letech asi nedočkáme, proto v zájmu obyvatel Prahy 10 musíme jednat. Zavedení parkovacích zón na Desítce je přitom pouze jedním z řešení, jak pomoci našim obyvatelům zaparkovat,“ konstatuje místostarosta Humplík.

Praha 10 se dlouhá léta potýká s problémem parkování, a to zejména z důvodu postupného rozšiřování parkovacích zón v sousedních městských částech. Radnice Prahy 10 má od konce února letošního roku k dispozici aktuální Analýzu dopravy v klidu, která obsahuje informace o obsazenosti místních i účelových komunikací v noci a ve dne, časovou charakteristiku a podíl jednotlivých typů parkování, uživatelskou strukturu, ale i porovnání s výsledky z minulých let, kdy vznikly podobné analýzy - 2004, 2008 a 2012. Současná situace je velmi vážná a nové vedení Městské části se tomuto tématu od začátku svého nástupu věnuje a nyní musí reagovat konkrétními dostupnými opatřeními. Výsledky analýzy městská část uveřejnila v březnu letošního roku a celá je dostupná na našich webových stránkách.

Doporučení radním k přípravě zavedení zón placeného stání předcházela obšírná diskuze, kdy v jarních měsících kladně projednaly také Komise pro dopravu a parkování Rady městské části Praha 10 a na veřejném jednání též Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu. S výsledky Analýzy a rámcovým řešením je možné se nyní seznámit i v rámci aktuálně probíhajících setkání k přípravě Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. Termíny zde: https://strategieprodesitku.cz/wp-content/uploads/2019/05/A4.jpg.

Radnice současně s přípravou parkovacích zón zadává ještě doplňující studii, která by měla určit i konkrétní lokality, kde by byly nejvhodnější možnosti parkovací místa v rámci Prahy 10 navýšit. Představitelé MČ Praha 10 jsou si vědomi, že na opatření parkovacích zón musí navázat další reálné kroky směřující ke zkapacitnění parkování prostřednictvím plného využití některých dnešních územních rezerv a ve formě výhledové výstavby parkovacích domů.

Naši celkovou představu o budoucnosti parkování představí místostarosta Filip Humplík veřejnosti na samostatném veřejném setkání ve čtvrtek 13. 6. od 18.30 hodin v KD Barikádníků (Saratovská 20, Praha 10), kam vás srdečně zveme.