Aktuality z oblasti životního prostředí

Prázdninové kontejnery na objemný odpad

Vážení rezidenti Desítky, dovolujeme si vás informovat, že po krátké pauze je možné od druhé poloviny července opět využívat velkorozměrné kontejnery na odkládání objemných komunálních odpadů.

Publikováno: 13.07.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady3889

Rozpis termínů a míst přistavení pro prázdninové měsíce je dostupný na webu verejneprostory.cz na stránce Velkoobjemové kontejnery.
Připomínáme, že kontejnery slouží pro takové domácí odpady jako jsou části nábytku, sedačky, matrace, sanitární keramiku, podlahové krytiny, sportovní náčiní, kovové odpady apod. Naopak do kontejneru nelze vkládat elektrospotřebiče, nebezpečné odpady či bioodpady.
Tyto a další odpady z domácností lze ovšem i o prázdninách odvézt do sběrných dvorů, v dostupnosti Prahy 10 – Sběrny komunálního odpadu na webu verejneprostory.cz. Jinou a ještě vhodnější možností je nepotřebné, ale funkční věci nabídnout v RE-USE pointech, viz https://reuse.praha.eu/ nebo přes internetovou aplikaci (https://praho.nevyhazujto.cz)