Aktuality z oblasti životního prostředí

Pražané třídí s chutí, myslí na životní prostředí a dávají věcem druhou šanci

Alespoň nějaký odpad třídí v Praze téměř každý obyvatel. Nejčastěji odnesou lidé do barevných popelnic PET lahve, skleněné lahve a papír. Meziročně se zvýšil podíl vyseparovaných kovových obalů i baterií. Pražany vede ke třídění hlavně zmírňování negativních dopadů na životní prostředí. Ukazuje to nejnovější výzkum Pražských služeb. Většina lidí si pochvaluje množství nádob na tříděný odpad v ulicích i vzdálenost k nim.

Publikováno: 14.03.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady5059

Postoj ke třídění v hlavním městě je jednoznačně kladný, alespoň nějaký odpad třídí 99 procent Pražanů. Většina to dělá kvůli ekologii a životnímu prostředí, považují to za správné a má to podle nich smysl.

 

Pražané nejlépe třídí PET lahve, do žluté popelnice je nosí 89 procent lidí. Těsně za nimi jsou skleněné lahve a papír. Zhruba čtyři pětiny lidí správně třídí ostatní plasty, tiskoviny i tetrapaky. Lehce zaostává separace plechovek, které do šedých kontejnerů vyhazuje 62 procent obyvatel.

 

Baterie třídí správně 71 procent respondentů, zhruba polovina z nich je vyhodí do červeného kontejneru na elektroodpad, ta druhá je odnese například na sběrné místo u obchodníka nebo do sběrného dvora. Zvyšuje se také množství dobře vyseparovaných použitých olejů a tuků po smažení, 44 procent lidí je vyhodí do černé nádoby s fialovým víkem na vybraných stanovištích.

 

Čím dál více obyvatel hlavního města se zbavuje nebezpečného odpadu ve sběrných dvorech, celkem je to 59 procent.

 

88 procent Pražanů nějakým způsobem předchází vzniku odpadu, nejčastěji tak, že méně plýtvají. Darují oblečení, na nákupy chodí s látkovou taškou, rozbité věci si nechají opravit a omezují jednorázové obaly. Mezi lidmi roste i povědomí o re-use pointech, kde dávají starým věcem novou šanci.

 

Průzkum probíhal na konci roku 2023 metodou CAWI, do kterého se zapojil reprezentativní vzorek obyvatel hlavního města Prahy v počtu 616 osob starších 18 let.