Aktuality z oblasti životního prostředí

Praha 10 startuje 2. ročník projektu Moje stopa

I tento rok je pro participativní rozpočet vyčleněna z rozpočtu Prahy 10 částka 5 milionů korun, o jejímž osudu rozhodne veřejnost. Radnice tím navazuje na úspěšný pilotní ročník projektu Moje stopa, do nějž bylo v roce 2015 občany podáno celkem 50 návrhů na změny veřejných prostor.

Praha 10 startuje 2. ročník projektu Moje stopa

„Ohlas, který projekt Moje stopa v loňském roce vzbudil, nás přesvědčil o tom, že rozhodnutí věnovat se participativnímu rozpočtu bylo správné a má smysl a my hodláme v tomto projektu pokračovat,“ prohlásil radní B. Zoufalík, který má participativní rozpočet ve své gesci.

V tuto chvíli jsou občané Desítky vyzváni, aby využili prázdninový čas k zamyšlení nad svým okolím a od září radnice začne se sběrem námětů na změny veřejných prostor, o nichž následně veřejnost rozhodne v elektronickém hlasování. Na adrese www.moje-stopa.cz jsou dostupné veškeré informace o plánovaném průběhu projektu Moje stopa 2016.

Jak ukázal první ročník projektu, občané vnímají veřejné prostory ve všech jejich aspektech, podané návrhy řešily nejen místa pro trávení volného času, ale byly zaměřeny i na bezpečnost a kulturní památky. „Osobně mne překvapil zájem našich občanů o veřejné prostory a jejich zapálení pro projekt. Mnozí z nich nám poskytli velkou službu svými podněty a připomínkami, jimiž nás inspirovali pro další ročník projektu,“ uvedla koordinátorka projektu K. Vávrová.

Právě na základě zpětné vazby od navrhovatelů projektů v pilotním ročníku, byla upravena pravidla pro podávání návrhů v roce 2016, přičemž nejzásadnější změnou je vytvoření dvou kategorií návrhů, a to podle kritéria finanční náročnosti na realizaci.

Celková částka 5 milionů bude rozdělena, a to na 3 miliony pro velké projekty v limitu 500 tisíc až jeden milion, a 2 miliony budou určeny pro projekty malého rozsahu v rozmezí 50 až 500 tisíc korun. Podle B. Zoufalíka má tato změna zamezit demotivaci těch, kteří mají dobrý nápad za méně peněz, ale obávali by se konkurence velkých projektů. Změnou také prošel způsob tvorby návrhů, do nějž chce radnice více vtáhnout občany. „ Chceme, aby se prostřednictvím projektu Moje stopa naši obyvatelé sdružovali a víc si vzali navržené projekty za své. Proto jsme do procesu zařadili sadu veřejných setkání, na nichž budou moci občané vyjádřit své názory k navrhovaným projektům a zasáhnout tak do jejich výsledné podoby,“ uvedla koordinátorka projektu K. Vávrová.

Další změnou je snížení věkové hranice navrhovatelů projektů. Loňská zkušenost se zapojením žáků 5.B ze ZŠ Nad Vodovodem inspirovala radnici k tomu, aby snížila věk navrhovatelů na 15 let. Podle Vávrové bude část informační kampaně zaměřena i na základní a střední školy na území Prahy 10 s cílem vzbudit zájem o projekt Moje stopa také u mládeže.

V prvním ročníku projektu Moje stopa bylo hlasováno o 33 návrzích, které byly realizovatelné. Na stupně vítězů se rozhodnutím občanů dostalo sedm z nich a u všech probíhají přípravné fáze na realizaci, a to ve spolupráci s jejich tvůrci. „Je naší prioritou vybudovat co nejrychleji to, co si veřejnost přála a děláme pro to maximum,“ uvedl B. Zoufalík. „Například u metra Strašnická, či v parku Solidarita už proběhlo několik úprav, u dalších návrhů je zpracovávána projektová dokumentace“.