Aktuality z oblasti životního prostředí

Praha 10 má sedmé podzemní stanoviště na odpad, je u bytového domu ve Strašnicích

Praha 10 má v pořadí sedmé podzemní stanoviště tříděného sběru odpadů, funguje v ulici Michelangelova ve Strašnicích. Vzniklo v souvislosti s výstavbou bytového domu a kromě skla, plastu a papíru má i nádoby pro nápojové kartony a kovové obaly. 

Publikováno: 05.04.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady3635

Podzemní kontejnery v Michelangelově ulici nahradily nádoby, které předtím stály tradičně na ulici, a zároveň došlo k navýšení jejich objemu. „Podzemní varianta je velmi efektivní a zároveň je vizuálně příznivější, než umístění klasických kontejnerů a popelnic. Nespornou výhodou tohoto řešení je, že podzemní nádoby mají čidla, která sledují zaplněnost, a umožňují tak operativně reagovat na nutnost odvozu odpadu, případně jeho četnost dočasně snížit a ušetřit tak nemalé finanční prostředky,“ popisuje místostarostka Jana Komrsková (Piráti), která má na vršovické radnici na starost oblast životního prostředí. 

Místostarostka zároveň zdůrazňuje fakt, že nádoby na tříděný odpad se postupně objevují i přímo v bytových domech. „Variantu vlastních nádob na tříděný odpad vlastníkům doporučujeme, systematicky ji propagujeme v posledních dvou letech. Přistavení nádob a jejich vývoz je již hrazený v rámci systému města a majitelé za něj nepřiplácí,“ upozorňuje Jana Komrsková.

Žádost o domovní separaci je možné podat na odboru životního prostředí. Formulář k žádosti a více informaci s provozními pravidly a podmínkami k využití služby jsou na webu radnice.

Kromě toho městská část zohledňuje řadu konkrétních podnětů, které jí chodí od samotných občanů. „Pro představu, od počátku loňského roku až do března toho letošního jsme podali 136 žádostí zahrnujících 196 jednotlivých požadavků na navýšení svozu nebo umístění úplně nových nádob tříděného sběru. Takto vznikla čtyři nová stanoviště, další dvě přibydou od května. Zřídili jsme patnáct nových nádob na sběr kovových obalů a v pětadvaceti případech právě vzniklo domovní stanoviště,“ shrnuje místostarostka Komrsková.  

 

„Bezodpadová“ městská část:

MČ Praha 10 se problematice odpadu věnuje dlouhodobě a koncepčně. Kromě navyšování svozů a kontejnerů klade důraz i na informování a osvětu mezi občany. Vloni na toto téma připravila celou kampaň Duben bez odpadů (podrobněji zde), letos na ni navázala iniciativou Desítka bez odpadu, která odstartovala rovněž v dubnu, v souvislosti s dobrovolnickou úklidovou akcí Ukliďme Česko. Až do června budou následovat další aktivity zaměřené i na předcházení samotnému vzniku odpadů (kompostování, reuse atd.).