Aktuality z oblasti životního prostředí

Praha 10 má nové zásady pro pronajímání bytů

Zastupitelstvo městské části Praha 10 dnes na svém zasedání schválilo nové Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10. Příprava nových zásad je jedním z bodů programového prohlášení Rady městské části Praha 10 pro volební období 2018 až 2022.

Publikováno: 30.04.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bydlení a obecní majetek2710
Praha 10 má nové zásady pro pronajímání bytů

„Chceme poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek. Po necelém půl roce na radnici se nám podařilo připravit a schválit nové zásady pro pronajímání bytů, které více reflektují aktuální bytovou situaci ve společnosti,“ uvedl místostarosta pro majetek Petr Beneš (Piráti).

Praha 10 hodlá poskytovat možnost pronájmu obecních bytů za předem stanovených a transparentních podmínek. Nové zásady jsou primárně založeny na bodovém hodnocení uchazečů, které umožňuje seřazení žadatelů dle předem daných kritérií v rámci jedné evidence do pořadníku. Žadatelé také budou moci podat žádost o obecní byt na jednotném formuláři, prostřednictvím kterého budou zjišťovány základní informace o jejich situaci, stupni ohrožení bytovou nouzí a potřebnosti. Na přední místa evidence budou zařazeni lidé ohroženější z důvodu závažných zdravotních problémů, věku, přítomnosti dětí, délky bytové nouze apod. Návrh nových zásad stanovuje pravidla pro pronájem obecních bytů v následujících třech kategoriích. Jedná se o byty v rámci dostupného a sociálního bydlení, byty v zájmu obce, kde u obou kategorií byla stanovena cena 140 Kč/m2/měsíc. Poslední kategorií jsou byty s tržní výší nájemného, kde se bude cena soutěžit a nejnižší nabídnutá částka bude činit nejméně 140 Kč/m2/měsíc.

„Nové zásady počítají se zřízením Kontaktního centra bydlení. Jeho prostřednictvím bude občanům poskytováno základní poradenství a zprostředkování poradenství ve složitějších situacích, například kontakt na právníka či občansko-právní poradnu, na sociální pracovníky, úřad práce, finanční poradenství, prevence zadlužení a mnoho dalšího,“ uvedla starostka Renata Chmelová (Vlasta).

Zásady byly konzultovány např. s Platformou pro sociální bydlení či Agenturou pro sociální začleňování. Kladně se k nim vyjádřila Komise bytové politiky.