Aktuality z oblasti životního prostředí

Praha 10 bude prodávat další byty v transparentních elektronických aukcí

Volné byty, které zůstaly ve vlastnictví městské části Praha 10 ve zprivatizovaných domech, se budou opět prodávat prostřednictvím naprosto transparentních elektronických aukcí. Tímto způsobem bude prodáno celkem dalších 94 bytů o velikostech 1+0 až 3+1. Rozhodlo o tom zastupitelstvo městské části s tím, že výběrová řízení budou vyhlašována ve vlnách po 20 až 30 bytech. Nyní nabízí městská část tímto způsobem k odkupu 30 bytů. „Každý zájemce může podat přihlášku do výběrového řízení na jeden či více volných bytových jednotek. Počet není omezen, stejně jako účast v jednotlivých výběrových řízeních. Jsme přesvědčeni, že tato forma prodeje je nejtransparentnější způsob a navíc jak už se ukázalo z minulých prodejů i pro městskou část finančně nejvýhodnější,“ popsal výhody aukcí starosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (Nez.).

Praha 10 bude prodávat další byty v transparentních elektronických aukcí

Praha 10 přistoupila k tomuto systému prodeje majetku vylučujícím jakékoli korupční jednání jako první v republice a díky němu získá do rozpočtu až o 30 % více peněz oproti odhadním cenám. Podmínky výběrového řízení stanovující jeho pravidla ukládají zájemcům o účast ve výběrovém řízení několik povinností, které je nutné splnit, aby se zájemce mohl výběrového řízení zúčastnit. „Mezi tyto povinnosti patří zejména složení kauce ve výši 10% odhadní ceny volné bytové jednotky dle znaleckého posudku,“ upřesnil Zoufalík s tím, že přihlášky je možné podávat až do 9. dubna do 16 hodin. Dále je podle něj nutné zúčastnit se prohlídky předmětné volné bytové jednotky, učinit čestná prohlášení např. o bezdlužnosti vůči Praze 10 a hlavnímu městu.


Za účelem zjednodušení podávání přihlášek do výběrových řízení je na webových stránkách www.praha10.cz zveřejněn ke stažení formulář pro podání přihlášky.  Elektronická aukce na každou konkrétní volnou bytovou jednotku bude vždy probíhat minimálně dva dny a její průběh bude možno sledovat na internetu. Nejnižší požadované podání, tedy vyvolávací cena, bude vycházet z odhadní ceny volné bytové jednotky. E-aukce proběhnou formou tzv. anglické aukce, tj. bude se dražit od předem stanoveného nejnižšího podání směrem nahoru prostřednictvím jednotlivých příhozů. Příhoz je stanoven ve výši min. 5.000,- Kč. Pokud v době 2 minut před ukončením E-aukce některý z účastníků E-aukce provede příhoz, E-aukce se automaticky prodlouží o 2 minuty, a to i opakovaně. „Vítězem E-aukce se stane ten účastník, který v E-aukci nabídne nejvyšší cenu,“ konstatoval Zoufalík s tím, že příslušné vítěze bude muset ještě schválit městská rada i zastupitelstvo.


Více informací naleznou případní zájemci na www.praha10.cz a na www.aukcepraha10.cz