Aktuality z oblasti životního prostředí

Praha 10 bude opět v květnu losovat 20 nájemních bytů

Už tradičně městská část Praha 10 pořádá dvakrát do roka losování o byty. O Vánočním losování rozdělila 25 bytů a v květnu tímto způsobem rozdělí dalších 20 bytů. Zájemci se o ně
mohou ucházet tentokrát ve čtyřech kategoriích. „V kategorii bezdětní manželé nad 30 poklesl v poslední době zájem a do posledního losování jsme obdrželi pouze dvě přihlášky. Proto jsme v květnovém losování podpořili více kategorie, ve kterých je větší zájem. Počty bytů jsou v jednotlivých kategoriích stanovovány podle aktuální potřebnosti tentokrát pro rodiny s dětmi, samoživitele, seniory, ale i jednotlivce,“ vysvětlil starosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík.

Praha 10 bude opět v květnu losovat 20 nájemních bytů

Městská část tímto reaguje na stále velký zájem o tyto nájemní byty. „Přihlášky do losování bude možné podávat v průběhu měsíce dubna. Každý kdo splní podmínky, se dostane do osudí a získá šanci byt získat. Rozdělování bytů tímto způsobem je podle nás nejtransparentnější. Svědčí o tom i fakt, že toto tradiční losování si mezi lidmi získalo svou oblibu,“ poznamenal 1. zástupce starosty městské části Praha 10 Vladimír Novák. Tradici drží městská část Praha 10 od roku 2003 a každoročně tímto způsobem rozdělí desítky bytů.

Výzvu k podání přihlášek do veřejného losování na pronájem bytových jednotek naleznete od Začátku dubna 2014 na úřední desce ÚMČ Praha 10 a na webových stránkách www.praha10.cz. Přihlášky budou k dispozici v informační kanceláři (Vršovická a Plaňanská) a současně na webových stránkách jako součást vyhlášené výzvy. Vyplněné přihlášky je pak nutné dát do podatelny ÚMČ Praha 10 v ulici Vršovická 68 a to nejpozději do 30. dubna 2014 do 12.00 hodin. „Pokud žadatelé splní všechny náležitosti, budou zařazeni do květnového losování, které proběhne 17. května od 15.00 hodin na Kubánském náměstí,“ upřesnil Novák.

Kategorie:
Skupina A – Mladí lidé 18-30 let…………………….4 byty
Skupina B – Manželé s dětmi do 18 let……………....3 byty
Skupina C – Samoživitelé s dětmi do 18 let………….5 bytů
Skupina E – Jednotlivci nad 30 let……………………8 bytů