Aktuality z oblasti životního prostředí

Otevření nového sběrného dvora hl. m. Prahy

V Praze 10, na adrese U Plynárny (proti č. o. 99) v katastru Michle, byl tento měsíc zprovozněn nový sběrný dvůr hlavního města Prahy. 

Publikováno: 17.07.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Životní prostředí, Odpady3891
Otevření nového sběrného dvora hl. m. Prahy

Využívat této služby mohou bezplatně všichni obyvatelé hlavního města Prahy, kteří obsluze zařízení prokáží své bydliště na území Prahy. Služba pro ostatní uživatele je zpoplatněna podle ceníku provozovatele umístěného v zařízení. Náklady na provoz hradí hlavní město Praha, sběrný dvůr je otevřen shodně s ostatními sběrnými dvory hl. m., ve všední dny od 8:30 do 18:00 hod. (v době platnosti zimního času do 17:00 hod.), v sobotu od 08:30 do 15:00 hod. V neděli a ve svátky je zařízení uzavřeno.

Na sběrném dvoře je možné zdarma odevzdat následující druhy odpadů:

 • objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
 • stavební odpad (vytříděný bez jiných složek odpadů) do 12 m3 za kalendářní rok zdarma
 • dřevěný odpad
 • biologicky rozložitelný odpad – zeleň
 • kovový odpad
 • vybrané nebezpečné odpady (baterie, léčiva, akumulátory, barvy, rozpouštědla atd.) 
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • jedlé oleje (v umělohmotných obalech) 
 • pneumatiky
 • v rámci zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení je možné odevzdat – lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, mikrovlnné trouby, zářivky, úsporné žárovky, výbojky

Ve sběrných dvorech nelze odevzdat:

 • asfalt, asfaltovou lepenku, eternit apod.
 • zkažené potraviny
 • infekční zdravotnický materiál
 • cytostatika
 • uhynulá zvířata

Provozovatelem dvora je společnost VS-Ekoprag, s.r.o., kontakt na provozovatele vs-ekoprag@vs-ekoprag.cz. Více informací o dalších sběrných dvorech dostupných obyvatelům Prahy 10 a obecně o nakládání s domácími odpady naleznete na adrese www.praha10.cz/odpady .