Aktuality z oblasti životního prostředí

Kácení stromů ve špatném stavu

Dendrologický posudek odhalil ve dvou lokalitách ve Vršovicích stromy v havarijním stavu, proto Praha 10 přistoupí v březnu k jejich kácení.

Publikováno: 08.03.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bezpečnost, Životní prostředí5055

Na základě dendrologického posudku a následného rozhodnutí příslušného orgánu státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny je Praha 10 nucena přistoupit ke kácení 4 ks javorů v parku Rybalkova. Stromy mají celkově sníženou vitalitu, prosychají, mají dutiny v kmenech, celkově jsou ve špatném zdravotním stavu a mají narušenou stabilitu, která ohrožuje bezpečnost obyvatel. Jejich odstranění bude ještě v jarních měsících kompenzováno odpovídající náhradní výsadbou v tomto parčíku.

 

Dále je Praha 10 nucena přistoupit na základě dendrologického posudku ke kácení 6 ks topolů v parčíku u průchodu z Bělocerkevské do Volyňské ulice (parčík u Tesco express). Jde o exempláře s narušenou stabilitou, nestabilními větveními, hnilobou a je jejich stavem ohroženo bezpečí obyvatel. Jejich odstranění bude na podzim kompenzováno odpovídající náhradní výsadbou v tomto parku.