Aktuality z oblasti životního prostředí

Desítka vyhlašuje dotační program na podporu péče o památkově hodnotné domy

Úřad Prahy 10 spustil 30. října dotační program na podporu památkově hodnotných nemovitostí ve svém katastru, bez ohledu na to zdali jsou, nebo nejsou památkově chráněny. Vlastníci takových objektů mohou žádosti posílat až do 1. března roku 2024. Celkem je na podporu přichystáno 600 tisíc korun.

Publikováno: 30.10.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Finance, Granty a dotace4949

Prostředky půjde využít mimo jiné na opravy fasád, zdobených říms, atik, vchodů, maleb, jako i ojedinělých stavebních řešeních dokládajících vývoj stavební produkce minulosti. Cílem je, aby domy, které utváří genia loci svého okolí, nechátraly. „Katastr Prahy 10 je krásným kaleidoskopem různých stavebních stylů, které reflektují jednotlivé historické dekády. Naším úkolem je uchovat jej pro budoucí generace. Proto jsme po již poněkolikáté vypsali tento dotační program, který drobně přispěje k uchování řemeslného a stavebního umu našich předků,“ říká místostarosta Tomáš Pek.

Do hodnocení se mohou se svou žádostí přihlásit také vlastníci jiných nemovitých prvků veřejného prostoru, které nelze vylučovat ze souboru stavebních objektů tvořících ráz městské části. Nejde tedy výhradně o uchování význačných a výtvarně hodnotných stavebních děl, ale současně a ve stejné míře také o úsilí ochránit svědectví řemeslné tvorby všedního dne.

Program cílí nejen na nemovitosti ve čtvrtích Prahy 10 spadajících do celopražské památkové rezervace či lokální MPZ, ale i na objekty v okrajových částech, kde se se vedle známých světských a církevních staveb nachází i další památkově hodnotné objekty vlastněné soukromníky, které si zaslouží pozornost a péči. I tyto nemovitosti jsou podstatné pro poznání stavebního vývoje a urbanizace Prahy a desáté městské části.

Více informací a dokumenty k získání dotace naleznete na tomto odkazu:
https://praha10.cz/vedeni-a-sprava-mc/finance/granty-a-dotace/dotacni-program-pro-oblast-podpory-pece-o-pamatkove-hodnotne-objekty-nemovite-2024

Pro jakékoliv informace neváhejte volat na telefonní číslo 267 093 216. Oddělení památkové péče nabízí také konzultaci záměru přímo na místě.

Přiložené dokumenty