Aktuality z oblasti životního prostředí

Desatero pro prodloužení parkovacího oprávnění

Přinášíme desatero informací, rad a tipů, jak si „parkovačku“ prodloužit. 

Publikováno: 27.07.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Parkování3468
  • Doporučujeme podat žádost o prodloužení prostřednictvím Osobních stránek uživatele (OSU). Postup podání žádosti najdete v manuálu k OSU (https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/). V případě, že OSU ještě nemáte zřízeny, můžete tak učinit v klientské zóně (https://portal.zpspraha.cz/id/login). Registraci je možné provést i na telefonní lince +420 257 015 257 (pouze pro registraci, ve všední dny 8:00–20:00) nebo +420 267 093 800 (naše výdejna, úřední hodiny).
  • Pokud nemáte možnost elektronického vyřízení, můžete využít naši výdejnu v přízemí Úřadu MČ Praha 10 (úřední hodiny).
  • Jestliže jste rezident (bydlíte na území MČ Praha 10 a auto máte registrované na své rodné číslo), nemusíte při vyřizování přes OSU nic dokládat. 
  • Jestliže jste rezident (bydlíte na území MČ Prahy 10 a auto máte na IČO – OSVČ ), dáváte do přílohy žádosti přes OSU nebo přinesete na výdejnu velký technický průkaz.
  • Jestliže jste rezident (bydlíte na území MČ Prahy 10 a auto máte na leasing nebo úvěr), přikládáte osvědčení o registraci vozidla – malý technický průkaz a leasingovou nebo úvěrovou smlouvu, nebo u operativního leasingu dokument od leasingové společnosti: Oprávnění k užívání vozidla či Zplnomocnění k užívání vozidla.
  • Jestliže máte parkovací oprávnění na služební vůz, podáváte formulář „Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti“ (vždy aktuální k datu podané žádosti, případně další dokumenty dle metodiky pro výdej parkovacích oprávnění (https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/ ). 
  • Na výdejně přikládáte ke každé žádosti veškeré dokumenty opravňující nárok na parkovací oprávnění (zejména doklad totožnosti a technický průkaz).
  • Bližší podrobnosti pro jednotlivé případy najdete na webových stránkách PARKING.PRAHA.EU, která má na čísle +420 257 015 257 rovněž zákaznickou linku s provozní dobou ve všední dny 8:00–20:00.   
  • Pozor, každá platba musí být svůj variabilní symbol (VS), nemůžete ji tedy nyní provádět na VS již uhrazený v minulém roce.
  • Pokud je vám přes OSU žádost zamítnutá, máte vždy důvod napsaný v zamítnutí žádosti. Nejčastěji se tak děje proto, že nedošlo ke shodě žadatele s vlastníkem vozidla v CRV – centrálním registru vozidel.  V těchto případech znovu odešlete zamítnutou žádost a odstraňte nedostatky v ní přiložením příslušných dokladů dle jednotlivých konkrétních případů.

 

Pro dotazy na váš konkrétní případ se můžete obrátit na naše kolegy na e-mail zony@praha10.cz  nebo na telefonní číslo +420 267 093 800.