Aktuality z oblasti životního prostředí

Chceme pro Vás bezpečnější Prahu 10 s lepší dopravní dostupností!

Pro radnici městské části Praha 10 je jednou z priorit bezpečí obyvatel a dopravní obslužnost této městské části. Jsme jedním z největších měst v České republice, jehož území zahrnuje rozsáhlé veřejné prostory, v nichž se denně pohybujete a přicházíte do kontaktu s okolím.

Publikováno: 27.09.2018
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Bezpečnost2383
Chceme pro Vás bezpečnější Prahu 10 s lepší dopravní dostupností!

Ať jdete na procházku s dětmi, jedete na nákup, nebo k lékaři, či se vracíte z kina, jste to Vy, kdo ví nejlépe, jaké pocity u Vás vyvolává pohyb na ulicích, v parcích, nebo sportovištích Prahy 10 a jaká úskalí přináší cestování MHD.

Řekněte nám, prostřednictvím pocitové mapy, kde trpíte pocitem nebezpečí, ať už jako chodec, motorista, či cyklista a do které oblasti Prahy 10 je pro Vás složité cestovat MHD.

Údaje, které získáme z této pocitové mapy, poslouží nejen pro účelnější vynakládání prostředků z rozpočtu Prahy 10 v oblasti bezpečnosti, ale i pro zefektivnění práce Městské policie a Policie ČR a spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy a společností Ropid, p. o.

Kde v Praze 10 není bezpečno ve dne?

Kde v Praze 10 není bezpečno v noci/za tmy?

Kde v Praze 10 hrozí dopravní nebezpečí pro motoristy?

Kde v Praze 10 hrozí dopravní nebezpečí pro chodce?

Kde v Praze 10 hrozí dopravní nebezpečí pro cyklisty?

Jaká oblast Prahy 10 je pro občany nedostatečně dopravně obslužná?

Na tyto otázky znáte odpověď jen Vy!

Prosíme, pomozte nám identifikovat rizikové oblasti

Využijte pocitovou mapu na https://www.pocitovemapy.cz/praha10-2018/

 

Váš názor je pro radnici nepostradatelný!

 

Sběr údajů probíhá až do 17. 10. 2018.