Aktuality z oblasti životního prostředí

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 bude plošně testovat své zaměstnance

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci (CSOP), příspěvková organizace MČ Praha 10, spustí ve středu 21. října plošně testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS-COV-2. To bude probíhat pomocí laboratorní metody RT-PCR a bude prováděné v pravidelných čtrnáctidenních intervalech.

Publikováno: 16.10.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví, Koronavirus3312

Testováno bude 180 pracovníků, kteří poskytují bezodkladnou péči stovkám osob. Jedná se o zaměstnance v pobytových službách, v rámci pečovatelské služby, domácí zdravotní péče a rovněž veřejné opatrovníky. 

„Na péči těchto kolegyň a kolegů jsou klienti závislí, nejde ji přerušit a lze ji jen obtížně nahradit,“ vysvětluje Eva Lexová, pověřená řízením CSOP. „Doposud jsme testovali v případě jakéhokoliv podezření na onemocnění, samozřejmě po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí. Vzhledem k vážnosti a dynamickému vývoji epidemiologické situace v Česku jsme se však rozhodli ještě zvýšit prevenci a ochranu našich zaměstnanců, a potažmo klientů, a to nad rámec centrálních opatření,“ doplňuje Eva Lexová. 

K ještě efektivnějšímu testování si CSOP objednalo speciální přístroje z Jižní Korey, které už využívají brněnské domovy seniorů. Ty jsou unikátní v tom, že výsledky jsou známé už do 12 minut. 

„Všichni víme, že senioři jsou v souvislosti s covidovou nákazou vysoce rizikovou částí populace, stejně jako zaměstnanci v sociálních službách, kteří se o ně starají. Naše CSOP dělá maximum, aby obě tyto skupiny maximálně chránilo. Naší obrovskou společnou prioritou je minimalizovat dopady epidemie na fungování zařízení pro seniory,“ říká radní MČ Praha 10 pro sociální a zdravotní oblast Michal Kočí (Piráti). „Dnes jsme CSOP poslali milion korun určený na řešení mimořádné situace, v případě potřeby jsme připraveni organizaci opět finančně podpořit,“ dodává radní Kočí.