Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Zastupitelé posvětili založení nadačního fondu Praha 10 pomáhá

Posláním fondu Prahy 10 je solidarita s těmi, kteří potřebují v těžké chvíli podat pomocnou ruku. Fond se zaměří na podporu osob v tíživé sociální či zdravotní situaci, ohrožených dětí a další veřejně prospěšné cíle a aktivity.

Publikováno: 30.01.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví5020

Dlouhodobou misí fondu Praha 10 pomáhá, jehož vznik inicioval starosta Martin Valovič, bude podpora místních komunit, spolupráce s místní podnikatelskou obcí a živnostníky a organizování různých vzdělávacích, osvětových nebo kulturních akcí. Takto definované poslání umožňuje fondu pozitivně ovlivnit širší spektrum společnosti a lépe reagovat na aktuální celospolečenské výzvy. „Fond je otevřený každému, kdo chce přispět ke zlepšení života v naší městské části. Do vínku jsme mu věnovali půl milionu korun z rozpočtu Desítky, ale fundraising a s tím související oslovování potenciálních donátorů bude společně s rozdělováním prostředků patřit mezi dva hlavní úkoly správní rady fondu. Proto jsem rád, že patronát nad projektem přijala Kateřina Žbirková,“ říká k založení nového fondu Martin Valovič. 

Statutárním orgánem nadačního fondu je pětičlenná správní rada s pětiletým funkčním mandátem. Ta bude mít na starosti pečlivé vyhodnocování žádostí o nadační příspěvky a schvalovat je s ohledem na jejich relevanci a soulad s cíli a hodnotami fondu. Rozhodnutí o poskytnutí podpory nebude automatické, ale bude vždy záviset na důkladném posouzení konkrétní situace žadatele. Kontrolní orgán pak tvoří tříčlenná dozorčí rada. „Schvalovací procesy jsou navržené tak, aby zajistily transparentní spravedlivé a adresné rozdělování prostředků. Pokud by přesto došlo k jinému využití prostředků, bude je příjemce povinen vrátit,“ vysvětluje radní pro školství Ondřej Počarovský.

Desátá městská část dlouhodobě a systematicky spolupracuje s neziskovými organizacemi a dobrovolníky, tedy s těmi, kteří pomáhají. „Nadační fond je logickou evolucí při posilování sociálních aktivit a místních komunit. Navíc může velmi dobře posloužit jako záchranná síť pro ty, kteří z jakéhokoli důvodu propadnou sítem robustního sociálního systému,“ dodává závěrem místostarosta David Kašpar.

Další podrobnosti týkající se fondu budou brzy zveřejněné na webu městské části Praha 10 a na sociálních sítích úřadu.