Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

V nové budově radnice Prahy 10 otevřelo Sociální poradenské centrum

Kontaktní místo pro lidi v tíživých situacích, takzvané Sociální poradenské centrum, bylo v pondělí 8. ledna 2024 oficiálně otevřeno na nové adrese Úřadu městské části Praha 10, Vinohradská 169. Nachází se v přízemí budovy úřadu na Vinici, připraven je vyvolávací systém s pořadovými lístky. Služba je pro všechny bezplatná a také anonymní.

Publikováno: 09.01.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Úřad MČ, Sociální oblast a zdravotnictví4993

Sociální poradenské centrum bude občanům Prahy 10 asistovat při hledání a získávání pomoci od městské části, kraje či státu. Nabídne také kontakty na sociální pracovníky, zaměstnance bytového odboru, úřadu práce nebo občanskoprávní poradny. Tím ale adresář služeb nekončí. Klienti se v případě potřeby dozví, kde vyhledat právní pomoc nebo služby finančního poradenství zaměřeného na prevenci proti zadlužení a mnoho dalšího.  

Sociální systém je složitý, chceme lidem usnadnit orientaci a pomoci jim řešit situaci, kvůli které se na úřad obrátili. Může to být jednoduché předání kontaktu či nasměrování na sociálního pracovníka, ale někdy je potřeba hodně empatie a také více času, než zjistíme, jakou pomoc návštěvník centra potřebuje. Například, když se na nás obrátí tatínek dvou dětí, jemuž náhle zemřela žena, a on si neví rady, co dál,“ říká David Kašpar, místostarosta pro sociální oblast a rodinnou politiku.

V posledních několika měsících fungovalo centrum ve zkušebním režimu a už během této krátké doby se ukázalo, jak jsou jím nabízené služby potřebné. Na pracovnici centra se obrátilo několik desítek lidí, ať už osobně, e-mailem nebo telefonicky. Hledali pomoc při orientaci v systému sociálních a návazných služeb nebo nevěděli, kam se obrátit a jaké jsou možnosti řešení složité osobní, rodinné či bytové situace. „Pilotní provoz Sociálního centra potvrdil potřebu takového kontaktního místa, které bude fungovat jako rozcestník a spolehlivý kompas při hledání adresné pomoci pro danou životní situaci,” dodává Martin Valovič, starosta Prahy 10. 

Nejčastěji se na centrum obraceli lidé mezi třiceti a šedesáti lety osobně. Přes 85 % z nich mělo trvalé bydliště na Praze 10, a z velké většiny zatím nespolupracovali ani se sociálním pracovníkem, ani s žádnou pomáhající organizací. Hledali informace o sociálních službách (35 %), bytové problematice (24 %), zdravotních službách (19 %) či informace o sociálních dávkách (14 %).

Dlouhodobým cílem je služby centra dále rozvíjet, tak aby zde každý, kdo se na něj obrátí, našel pomoc. Z toho důvodu si pracovníci centra povedou anonymizované statistiky o poskytnutých službách. Tyto záznamy poslouží pouze k vyhodnocení a případné úpravě poskytovaných služeb.

 

Sociální poradenské centrum
Úřad městské části Praha 10, Vinohradská 3218/169
Pondělí a středa 8.00–12.00 I 13.00–17.00
Tel.: 267 093 513
E-mail: spz@praha10.cz