Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Prodloužená anketa: Desítka hledá dobrovolníky roku 2021

Desátá městská část ocení své občany, kteří pomáhají druhým, aniž by za to měli jakýkoliv finanční benefit. Anketa „Dobrovolník roku“, do které mohou nominovat neziskové organizace z Desítky, byla prodloužená do konce března. Každá organizace má možnost jednoho návrhu, hodnotící komise vybere maximálně deset „hrdinů každodennosti“.

Desítka dobrovolnickou činnost systematicky podporuje už od roku 2012, kdy anketu vyhlásila poprvé. Nominovat mohou subjekty neziskového sektoru a jejich kandidáti mohou působit ve velmi rozličných oblastech. „Konkrétně v sociální a zdravotní oblasti, kultuře, sportu a ochraně životního prostředí a výchovné a vzdělávací činnosti. Nezapomínáme ani na ty, kteří pomáhali při mimořádné události. Myslíme tedy na široké spektrum činností, protože dobrovolníci mohou být užiteční opravdu všude: v nemocnici, ale i ve škole či divadle. Všem chceme dát najevo, že si jejich práce velmi vážíme a že jsou pro nás velmi důležití,“ uvádí David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro kulturu, školství a sousedské aktivity.

Přihlášky bude vyhodnocovat pětičlenná komise složená z volených zástupců městské části, následně proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. Nominanti mohou být ocenění pouze za činnost, kterou vykonávají bez nároku na odměnu a ve prospěch ostatních občanů MČ Praha 10. 

Podrobnosti k anketě najdete na praha10.cz/dobrovolnik-roku.