Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Proběhla konference Unie center pro rodinu a komunitu

Mezinárodní den rodiny oslavil ve středu 15. května 30 let. Slaví se po celém světě již od roku 1994. V tento den se letos konala konference Unie center pro rodinu a komunitu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tématem letošního ročníku byla cesta ke stabilizaci rodinných center a jejich úloha v prevenci v oblasti rodinné politiky. Konference se zúčastnili zástupci vlády, poslanecké sněmovny, samosprávy.

Publikováno: 29.05.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví5169

Za Prahu 10 vystoupili pan místostarosta David Kašpar, Radek Lojda a předseda výboru pro rodinnou politiku a sociální oblast MHMP Pavel Mareš. Konference se tradičně účastnili i zástupci obou rodinných center z Prahy 10 - Jablíčkova a Klubu K2.

Regína Dlouhá z Klubu K2, radní Unie center pro rodinu a komunitu, uvedla, že důležitý vliv na stabilitu center má existence koncepce rodinné politiky v lokalitě, stabilní a předvídatelné financování a snížené náklady na prostory, v nichž se aktivity odehrávají. To vše byly body, které zástupci Prahy 10 ve svých prezentacích zdůraznili.

Několik postřehů z průběhu dne:

  • Porodnost v ČR klesá rychleji, než se očekávalo
  • ČR stále zaostává zaměstnanosti lidí na částečný úvazek
  • Stále je třeba odstraňovat bariéry, aby si rodiny mohly určit pro ně vyhovující model péče o děti a návratu do zaměstnání
  • Víceleté financování umožňuje lépe plánovat, zajistit stabilní týmy rodinných center a rozvíjet jejich služby
  • Stále je problém dostat informace o službách pro rodiny k rodinám samotným, přednášející sdíleli příklady dobré praxe jako je např. využití sítě praktických lékařů
  • Prevence je násobně levnější než následná intervence
  • Stále se učíme systémově pracovat s daty, stále je dostupnost dat nedostatečná
  • Město přátelské k dětem a rodičům je cílem

Mezi projednávanými tématy zazněly ekonomické argumenty pro podporu preventivních aktivit, příprava víceletého financování rodinných center jako plán Ministerstva práce a sociálních věcí nebo zkušenosti s podporou rodinných a komunitních center z různých regionů celé České republiky.

Na Praze 10 jsme si k 30 letému výročí dne rodiny nadělili Koncepci rodinné politiky. Desítka se tak zařadila po bok dalších měst a městských částí, které rodinnou politiku řeší aktivně, koncepčně a systémově. Podpora zdravého fungování rodin je pro Desítku jakožto druhou nejlidnatější městskou část zásadní. Koncepce bude v dalším období propojovat jednotlivé odbory a gesce a naplňovat cíle nejen na úrovni městské části, ale také Magistrátu Hlavního města Prahy, či Ministerstva práce a sociálních věcí.