Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Praha 10 rozšiřuje přepravu pro zdravotně znevýhodněné obyvatele

Vzhledem k velkému zájmu o přepravu zdravotně znevýhodněných osob se rozhodla městská část Praha 10 rozšířit tuto službu o další přepravní vůz. V současné době ji zajišťovaly po Praze 10 a v jejím blízkém okolí tři vozy. V průběhu letošního přibude ještě čtvrtý. „Zaznamenáváme narůstající počet zájemců o tuto přepravní službu, proto ji chceme posílit dalším vozidlem s nástupní plošinou zejména pro přepravu vozíčkářů,“ popsal důvody rozšíření služby místostarosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

O zájmu z řad zdravotně znevýhodněných obyvatel Prahy 10 svědčí i fakt, že v loňském roce absolvovaly vozy téměř 8 200 jízd, při kterých bylo přepraveno téměř 5.400 handicapovaných lidí a najeto 40 tisíc kilometrů. „Služba zahrnuje nejen přepravu, ale i asistenci při nástupu,“ upřesnil místostarosta Zoufalík.

Přeprava je určena zejména držitelům průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 10, kteří mají problémy se svou mobilitou. Usnadňuje jim například návštěvu lékaře, lékařské rehabilitace, školy, zaměstnání nebo vyřizování na úřadech. „Ukazuje se, že se nám podařilo alespoň částečně pomoci těmto lidem v nelehkém životě a na druhé straně naplnit programové prohlášení rady na toto volební období,“ dodal.