Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Praha 10 řešila téma rodinné politiky

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který se slaví 15. května, se ve Vršovickém zámečku na Praze 10 konalo pracovní setkání  k tématu rodinné politiky. Sešlo se na 30 zástupců městských částí, Magistrátu hl. m. Prahy i MPSV. 

Publikováno: 23.05.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví3863

Předmětem debat byly zejména aktuální výzvy rodinné politiky, její funkční nástroje a hlavně sdílení zkušeností mezi jednotlivými aktéry. Účastníci setkání identifikovali jako hlavní výzvu socioekonomickou nejistotu rodin související s nárůstem cen a také řešení akutní krizové situace s nedostatečnými kapacitami v předškolním a školním vzdělávání. Účastníci setkání se dále shodli, že rodinná politika v sobě zahrnuje celou řadu činností rodiny – počínaje vzděláváním dětí přes péči o blízké, pomoc v těžké životní situaci, bydlení, potřebu volnočasového vyžití, až po trávení času venku a mnohé další. Jedná se o meziresortní agendu, která je zaměřena na fungování rodiny, napříč̌ tématy i generacemi. Jako taková vyžaduje větší nároky na koordinaci jednotlivých kroků a spolupráci při zavádění jednotlivých opatření. V tomto směru je dle účastníků setkání nutné posílit výměnu informací a sdílení příkladů dobré praxe nejen mezi jednotlivými částmi, ale také s vedením hl. města Prahy. „Soběstačná a fungující rodina je pro veřejnou správu dobrým partnerem, který spoluvytváří živé, vzdělané a zdravé město. Rodinná politika je pak soubor nástrojů, jak takové partnerství mezi rodinou a veřejnou správou podpořit“, říká místostarosta MČ Praha 10 David Kašpar, který setkání inicioval. Získané podněty mohou být využity pro formulování konkrétních proiektů či jen inspirací pro to, co můžeme pro rodiny v Praze udělat, jak se podpořit a vzájemně spolupracovat. 

Přiložené dokumenty