Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Praha 10 bude rozvíjet své sociální služby společně s občany

Zajistit rozvoj sociálních služeb, který by vycházel hlavně z potřeb občanů, se snaží městská část Praha 10 ve spolupráci s širokou veřejností. Za tímto účelem ji chce také oslovit, aby se do tohoto procesu co nejvíce zapojila. „Jedině na základě názoru lidí, z nichž vyplývají jejich konkrétní potřeby, se dají jednotlivé oblasti sociálních služeb kvalitně rozvíjet. Tato dlouholetá spolupráce s občany se odráží i na již vytvořené sociální, ale i zdravotnické síti služeb v Praze 10,“ popsal důvody místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (ODS).

Publikováno: 19.02.2013
Kategorie: Sociální oblast a zdravotnictví, Zprávy tiskového mluvčího28

Na základě těchto zkušeností se pro letošní rok rozhodla městská část vypsat od konce února do poloviny března tohoto roku termíny setkání s občany ve čtyřech oblastech, a to s problematikou zaměřenou na seniory, rodinu, děti a mládež, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením. „Seznámit je chceme s možnostmi a případnými plány zaměřenými na sociální a návazné služby, jako jsou například sociální poradny, domovy pro seniory, či rodičovská centra,“ upřesnil místostarosta Zoufalík.

V rámci setkání se účastníci dozvědí i o všech sociálních projektech realizovaných městskou částí nebo příspěvkovými organizacemi. Jejich zástupci přímo na místě budou zodpovídat i případné dotazy. „Věříme, že tato setkání přinesou nové nápady a naznačí třeba možnosti, ve kterých oblastech sociální služby ještě rozvíjet, nebo jakým způsobem je více přizpůsobit potřebám klientů. Na druhou stranu je to příležitost pro širokou veřejnost, dozvědět se podrobnosti o stávající nabídce,“ dodal místostarosta Zoufalík.

Program setkání:

Pracovní skupina „Senioři“

28. 2. 2013 od 13:00 hodin

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – radniční salonek 

Pracovní skupina „Rodina, děti a mládež“ 

11. 3. 2013 od 15.00 hodin 

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – radniční salonek 

Pracovní skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“

13. 3. 2013 od 13.00 hodin 

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – radniční salonek 

Pracovní skupina „Osoby se zdravotním postižením“ 

13. 3. 2013 od 15.00 hodin 

místo konání: Úřad MČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 – budova B, 5. patro – radniční salonek

 

Další informace získáte na webu městské části : www.praha10.cz => městská část => sociální oblast => komunitní plánování nebo na níže uvedeném kontaktu.  

Z důvodu omezené kapacity místnosti je důležité potvrzení účasti na kontaktu:       

Linda Zákorová, odbor sociální Úřadu MČ Praha 10, e-mail: LindaZ@praha10.cz, tel.: 267 093 226.