Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Nominujte dobrovolníka do ankety Dobrovolník roku Prahy 10

Působí Vaše organizace na území Prahy 10 déle než jeden rok? Pracují v ní dobrovolníci, které byste rádi odměnili za jejich pomoc? Nominujte tak dobrovolníka z vaší organizace do ankety Dobrovolník roku Prahy 10 a projevte své uznání lidem, kteří pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu.

Publikováno: 13.03.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví, Dobročinnost5040

MČ Praha 10 pořádá volbu Dobrovolníka roku již jedenáctým rokem a plánuje za rok 2023 ocenit max. 10 dobrovolníků z různých oblastí působení. Do volby mohou být nominováni dobrovolníci ze sociální a zdravotní oblasti, z oblasti kultury, sportu a ochrany životního prostředí, z oblasti výchovné a vzdělávací činnosti a za mimořádnou, zvláštní příležitost. Podmínkou je, aby dobrovolníci svou práci vykonávali ve prospěch ostatních občanů na území desáté městské části.

Termín podání návrhů je od 1. března 2024 do 31. března 2024.

Kandidáty na cenu může navrhnout nezisková organizace, která působí na území městské části Praha 10 déle než jeden rok. Návrh na udělení ceny musí obsahovat veškeré náležitosti, které jsou uvedeny v Pravidlech ankety Dobrovolník roku Prahy 10.

 

Návrhy obsahující náležitosti uvedené v dokumentu „Pravidla ankety Dobrovolník roku Prahy 10“, který je ke stažení na https://praha10.cz/dobrovolnik-roku, lze zasílat prostřednictvím:

  • datové schránky, přičemž v „předmětu“ zprávy musí být uveden text „Dobrovolník roku Prahy 10“ nebo
  • pošty, na adresu Městská část Praha 10, odbor kultury a projektů, Vršovická 68, 101 38 Praha 10; návrh musí být označen textem „Dobrovolník roku Prahy 10“, rozhodné datum je v tomto případě datum předání do poštovní přepravy nebo
  • podatelny Úřadu MČ Praha 10 (dále také jen ÚMČ Praha 10), návrh musí být označen textem „Dobrovolník roku Prahy 10“.

 

Vyhodnocení ankety proběhne v měsíci dubnu 2024. Slavnostní předání ocenění „Dobrovolník roku Prahy 10 pro rok 2023“ se uskuteční v květnu 2024.

V rámci volby městská část Praha 10 projevuje svůj respekt k práci všech, kteří věnují svůj čas, energii, znalosti či dovednosti ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Uvědomuje si, že se jedná o projev občanské ctnosti, která stále v naší společnosti nebývá samozřejmostí. Krom ocenění práce dobrovolníků, které je stěžejním smyslem volby, tato tradice zviditelňuje práci dobrovolníků a zlepšuje povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví.