Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Desítka se zaměří na podporu rodin

Zastupitelstvo Prahy 10 na svém zářijovém zasedání schválilo koncepci podpory rodinné politiky. Strategický dokument je výchozím podkladem pro zmapování výzev, kterým rodiny v desáté městské části čelí a přípravu na míru šitých řešení těchto konkrétních problémů v sociální, bezpečnostní nebo třeba zdravotní oblasti. 

Publikováno: 02.10.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví4927

Cílem je vytvořit prostředí, které se bude rozvíjet a bude se v něm dobře žít všem generacím. Právě místní samospráva může být hnacím motorem tvorby této struktury. Na rozdíl od centrálních úřadů může efektivněji propojit ty, kdo pomoc nabízí s těmi, kteří pomoc potřebují. Rodina je pro Prahu 10 partnerem rozvoje území, kde se dobře žije všem generacím. “Koncepce rodinné politiky je tedy souborem řešení aktuálních výzev, které se rodin týkají a na které jako samospráva budeme reagovat. Ať už se jedná o péči o blízké, slaďování pracovního a rodinného života, nebo možnost trávení volného času.” říká David Kašpar, místostarosta Prahy 10. 

Již během roku 2023 byla realizována řada aktivit a projektů v rámci podpory rodinné politiky. Nyní se připravuje akční plán, jež obsahuje konkrétní prorodinné projekty, které budou realizovány v příštím roce. Jde o zahájení přípravy ke zprovoznění moderního rodinného centra, zřízení informačního rozcestník pro rodiny, důkladně zmapujeme potřeby rodin v jednotlivých lokalitách. „Desítka je domovem tisíců rodin a další budou společně s rozvojem a výstavbou na území městské části přibývat. Naším úkolem je zkvalitňovat prostředí, ve kterém žijí a pomáhat potřebným,“ dodává starosta Martin Valovič.