Aktuality z oblasti sociální a zdravotnictví

Den zdraví s 3. lékařskou fakultou UK

V úterý 31. 10. od 10.00 do 18.00 hodin se bude v nákupním centru EDEN konat Den zdraví s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Během dne se tak návštěvníci „nákupáku“ budou moci dát prohlédnout lékařskými odborníky, a získají tak informace o svém zdravotním stavu.

Publikováno: 30.10.2023
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Sociální oblast a zdravotnictví4950

Na místě budou zástupci šesti lékařských oddělení, a to:

Kardiologie – pracoviště bude informovat laickou veřejnost o životohrožujících kardiovaskulárních onemocněních, symptomech a postupech při podezření na onemocnění. K dispozici budou edukační materiály, tonometr k měření TK a model srdce.
Garant: prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.


Dermatologie – na místě bude probíhat kontrola mateřských znamének pomocí dermatoskopu. Vyšetření by měly absolvovat osoby s větším počtem pigmentových znamének, se světlou kůží nebo s rodinnou zátěží kožní rakoviny.
Garant: prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Oftalmologie – pracoviště poskytne přístroj na měření refrakčních odchylek oka kombinovaný s možností měření nitroočního tlaku. Zájemci si budou moci nechat změřit svou přibližnou dioptrickou vadu a bude proveden screening zeleného zákalu.
Garant: doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D.


Nutriční terapie – pracoviště bude prezentovat praktickou ukázku vyšetření tělesného složení na bioimpedančním přístroji a sílu stisku pomocí handgripu.
Garant: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.


Diabetologie – v rámci stanoviště bude zájemcům měřena glykémie glukometrem, dále bude provedeno vyšetření složení těla pomocí bioimpedance (Tanita).  Změřené parametry bude možné diskutovat s MUDr. Janou Urbanovou, Ph.D., v době od 16.30 do 17.30 hod.
Garant: doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.


Mamologie – pracoviště bude provádět edukaci o významu, frekvenci a typech preventivních vyšetření prsů. Přítomná lékařka a studentka budou demonstrovat samovyšetření prsů na zapůjčeném modelu a sonografické vyšetření prsů prostřednictvím vypůjčeného sonografického přístroje a fantomu.
Garant: MUDr. Josef Bárta