Informace o základních školách MČ Praha 10

Oznamujeme, že v případě nařízené karantény jednotlivých osob, tříd nebo školy spolupracuje škola s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a lékaři. Respektujte prosím všechny pokyny, které škola zveřejní, a to s ohledem na zdraví Vaše, Vašeho dítěte i ostatních osob ve škole. MČ situaci sleduje. Děkujeme.

Nové informce o čerpání ošetřovného v případě uzavření škol včetně formuláře najdete na tomto odkaze: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

 

Informace MŠMT ze dne 17. 8. 2020  - provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 https://www.msmt.cz/file/53580/

Nařízení Hygienické stanice havního města Prahy ze dne 4. 9. 2020 http://www.hygpraha.cz/dokumenty/narizeni-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy-c--8-2020-5178_5178_161_1.html


Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků - změna Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol

V případě, bydlí-li dítě v ulici, která leží na hranici více městských částí (např. ul. Vinohradská = MČ Praha 3 a MČ Praha 10, ul. Francouzská = MČ Praha 2 a MČ Praha 10, ul. Korunní = MČ Praha 2, MČ Praha 3 a MČ Praha 10, aj.), řídí se spádovost dle městské části, kam je dítě hlášeno k trvalému pobytu.

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky svůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce žáka může zvolit jinou základní školu než školu spádovou, ovšem bez garance přijetí.

Vzdělávání dětí v jiné škole než spádové

Informace dle § 36 školské zákona o docházce do jiné základní školy než spádové směřují nespádové školy přímo řediteli spádové školy, nikoli odboru školství městské části: „Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO? PRAHA DESET: NESEĎ! Jaké město by chtěly mít děti?

Jedná se o zapojení základních škol Prahy 10 do výtvarného projektu zaměřeného na rozvíjení kreativity a aktivního občanství dětí základních škol v rámci uvažování o městě, ve kterém žijí ... více v článku a na odkazu https://umeleckestrevo.cz/zs-praha-10-nesed/


Otevírací doba školních hřišť pro veřejnost

V některých základních školách zřízených městskou částí Praha 10 jsou pro veřejnost otevřena a zpřístupněna školní hřiště. Po ukončení výuky žáků školy nebo aktivity žáků školní družiny na školních hřištích mohou být tato hřiště využívána veřejností. Bližší přehled otevírací doby najdete v tomto dokumentu


Dotace 2018  - mateřské a základní školy

Dotace 2018 - mateřské a základní školy - naleznete v tomto dokumentu


Školní stravování

Provoz školních jídelen na území MČ Praha 10 zajišťuje Školní jídelna, Praha 10, příspěvková organizaceV cílech organizace je v každém případě plnit kvalitu a veškeré normy a nařízení  Evropského parlamentu, znění školského zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2005 o školním stravování, norem zdravé výživy a hygienických norem spojené s přípravou pokrmů pro školní stravování.

 

 

 

Seznam základních škol

Úvod » Strašnice » Detaily MŠ
  

ZŠ Gutova

Adresa: Gutova 39/1987
Telefon: +420 274 021 920
Email: skola@zsgutova.cz
Web: https://www.zsgutova.cz/
Ředitel(ka): Mgr. Bc. Jiří Voneš
:
:
:


Galerie fotografií

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10