Hlavní cíle pro období roku 2020

Hlavní cíle pro období roku 2020

Podporovat projekt MAP II a vytvářet podmínky pro naplňování Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025. 

Spolupracovat s ostatními odbory při navyšování kapacit mateřských a základních škol i při opravách a rekonstrukcích jejich budov. 

Podporovat pedagogické pracovníky škol a přispívat na financování tzv. provozních asistentů v mateřských školách. 

 

 

Odbor školství se průběžně zabývá plněním těchto cílů.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10