Mnozí občané, především rodiče malých dětí a školáků, naší městské části si možná často kladou otázku, co se vlastně ve školkách i školách v uplynulých letech změnilo. A pokud došlo ke změnám, tak k lepšímu či horšímu, kolik to stálo a zda vynaložené peníze byly použity ve prospěch občanů.

MČ Prahy 10 již několik let finančně přispívá na vybavenost škol,  na nákup pomůcek a učebnic, ale také na platy učitelů, asistentů pedagoga a ostatní zaměstnance. Poskytuje služby, které ostatní městské části nabídnout nemohou.  Dovolte nám na této stránce představit výsledky práce za poslední  4 roky, které v naší městské části pro školství hodně znamenají.

Na následujícím grafu si můžete prohlédnout výdaje finančních prostředků do oblasti školství, ať již se jedná o opravy, příspěvky na provoz, účelové dotace nebo o investiční transfery.  

 

Mateřské školy

Investice do školek

Základní školy

Investice do ZŠ

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10