Řídící výbor MAP II

Řídicí výbor (ŘV) je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MČ Praha 10. V čele ŘV stojí předseda, který je volen na prvním ustavujícím zasedání. ŘV si definuje vlastní postupy rozhodování, řídí se platným Statutem a Jednacím řádem. Role ŘV je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP.

 

Seznam členů a náhradníků ŘV MAP II

Statut ŘV MAP II

Jednací řád ŘV MAP II

Pozvánka na ŘV 

Zápis z ŘV

Evaluační plán

Roční akční plán

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10