Informace o předškolním vzdělávání

 

PESOS o. p. s děkuje všem mateřským školám, které se zapojily do vánoční sbírky pro opuštěná zvířátka z útulků.


Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10 od školního roku 2020/2021 (kromě MŠ, U Vršovického nádraží, Sámova 2a) 

Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10 od školního roku 2020/2021 budou v mateřských školách probíhat v úterý 5. května 2020. Stejně jako v minulých letech spustí mateřské školy na svých webových stránkách před zápisem elektronický předzápis. O době provozu předzápisu i o konkrétní době finálního zápisu dětí budeme rodiče informovat prostřednictvím těchto webových stránek a také každá škola prostřednictvím svých webových stránek a nástěnek.

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce jednoho pavilonu v Mateřské škole, Praha 10, U Vršovického nádraží, Sámova 2a nebude v této MŠ vypsán zápis pro školní rok 2020/2021. Děkujeme za pochopení.

 

Před zápisy do mateřských škol si rodiče mohou prohlédnout prostory školy, kam chtějí své díte přihlásit, a dozvědět se o této škole mnoho informací. Využít k tomu mohou dnů otevřených dveří.

 

Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřízených městskou částí Praha 10 během letních prázdnin školního roku 2019/2020

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ během letních prázdnin školního roku  2019/2020, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ. Více v článku...

 

Nová Mateřská škola v ulici Chotouňská (Nad Vodovodem)

Od 6. 1. 2020 bude v městské části Praha 10, v části Malešice, v provozu nové pracoviště Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102.

Podle areálu Základní školy, Praha 10, Nad Vodovodem, kde se novostavba nachází, dostala mateřská škola pracovní název Nad Vodovodem, ale nyní má již své číslo popisné i přesnou adresu - Chotouňská 717/1a.

Díky tomu, že je městská část Praha 10 zapojena do Místního akčního plánu vzdělávání II (MAP II), mohla využít dotačních prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, a obdržela na výstavbu mateřské školy od Evropského fondu pro regionální rozvoj dotaci ve výši 28 211 528,79 Kč. Hlavní město Praha podpořilo výstavbu mateřské školy částkou 25 mil. Kč a městská část Praha 10 financovala výstavbu částkou 37 291 697,60 Kč. Kč.

Velký dík, za uvedení nové mateřské školy do provozu, patří paní Martině Drbohlavové, ředitelce Mateřské školy Hřibská, která bude tuto novou Mateřskou školu v ulici Chotouňská řídit jako své další pracoviště.

 

Mimořádný zápis do MŠ Hřibská, odloučeného pracoviště MŠ Chotouňská:

Ředitelka Mateřské školy Hřibská vyhlásila další mimořádný zápis do tohoto nového pracoviště. Uskuteční se ve středu 12. 2. 2020 od 13:30 do 17:30 hodin v Mateřské škole Chotouňská. Rodiče mohou využít i elektronický předzápis, který bude spuštěn od 20. 1. 2020.

Bližší informace k mimořádnému zápisu najdete na webových stránkách MŠ Hřibská https://www.skolkahribska.cz/

 


  • Kapacita všech mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 10, je dle rejstříku škol a školských zařízení 2 994 míst.

  • Každá mateřská škola má, stejně jako základní školy, zpracovaný vlastní školní vzdělávací program. Všechny školní vzdělávací programy pro MŠ musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro předškolní vzdělávání, ale zároveň je zajištěna autonomie škol při jejich zpracování.
  • Součástí všech mateřských škol (kromě MŠ Jakutská, Břečťanová a U Vršovického nádraží, kterým stravu zajišťuje ŠJ, Praha 10, Vršovická 68) je jejich vlastní školní kuchyň, která dětem denně zajišťuje přesnídávky, obědy, svačiny a pitný režim po celý den.
  • V mateřských školách zřízených MČ Praha 10 se hradí školné a stravné. Výši školného určuje vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, která stanovuje, že měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy v uplynulém kalendářním roce.
  • U dítěte, které nastupuje do mateřské školy, je vhodné, aby znalo své jméno, poznalo si své věci a oblečení, svou značku, jedlo samostatně lžící, umělo pít z hrnečku, umělo použít WC, toaletní papír, umylo si ruce po použití WC, obléklo si základní oblečení, zapnulo si alespoň jeden knoflík, obulo si boty, umělo používat kapesník, zvládlo chůzi po schodech. Tyto návyky sebeobsluhy a hygieny před vstupem do mateřské školy velice usnadní dítěti adaptaci v novém prostředí.

Seznam mateřských škol

Úvod » Strašnice » Detaily MŠ
  

MŠ Štěchovická

Adresa: Štěchovická 4/1981, Praha 10 - Strašnice
Telefon: 274 815 506
Email: msstechovicka@volny.cz
Web: msstechovicka.cz
Ředitel(ka): Mgr. Renata Nedvědová
Počet tříd tento rok: 4
Provozní doba: 6:30 – 17:00 hodin

Budova MŠ Štěchovická v oblasti Strašnic s kapacitou 112 míst byla postavena roku 1961 a čeká ji rekonstrukce v podobě nového oplášťování. Nachází se v obrovské zahradě plné stromů, keřů a květin, která je zajímavě a různě členěná a poskytuje dětem po celý rok prostor k příjemnému vyžití. Děti jsou do tříd rozděleny podle věku.

Virtuální prohlídky:


Galerie fotografií

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10