• Kapacita všech mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 10, je dle rejstříku škol a školských zařízení 2 994 míst.
  • Každá mateřská škola má, stejně jako základní školy, zpracovaný vlastní školní vzdělávací program. Všechny školní vzdělávací programy pro MŠ musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro předškolní vzdělávání, ale zároveň je zajištěna autonomie škol při jejich zpracování.
  • Součástí všech mateřských škol (kromě MŠ Jakutská, Hradešínská, Břečťanová a U Vršovického nádraží, kterým stravu zajišťuje ŠJ, Praha 10, Vršovická 68) je jejich vlastní školní kuchyň, která dětem denně zajišťuje přesnídávky, obědy, svačiny a pitný režim po celý den.
  • V mateřských školách zřízených MČ Praha 10 se hradí školné a stravné. Výši školného určuje vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, která stanovuje, že měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy v uplynulém kalendářním roce.
  • U dítěte, které nastupuje do mateřské školy, je vhodné, aby znalo své jméno, poznalo si své věci a oblečení, svou značku, jedlo samostatně lžící, umělo pít z hrnečku, umělo použít WC, toaletní papír, umylo si ruce po použití WC, obléklo si základní oblečení, zapnulo si alespoň jeden knoflík, obulo si boty, umělo používat kapesník, zvládlo chůzi po schodech. Tyto návyky sebeobsluhy a hygieny před vstupem do mateřské školy velice usnadní dítěti adaptaci v novém prostředí.

Seznam mateřských škol

Úvod » Vršovice » Detaily MŠ
  

MŠ Bajkalská

Adresa: Bajkalská 1534/19, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 272 741 003
Email: msbajkalska@seznam.cz
Web: www.msbajkalska.cz
Ředitel(ka): Mgr. Ludmila Pešulová
Počet tříd tento rok: 2
Provozní doba: 6:30 – 17:00 hodin

Z důvodu výstavby nové budovy školy, se MŠ Bajkalská od září 2019 dočasně přesouvá do prostor MŠ Vladivostocká 8/1034, ve které bude dočasně využívat prostory nové přístavby pro dvě třídy se samostatným vchodem, prostornou zahradu a školní kuchyni. Přesouvá se stávající personál i částečně vybavení tříd školy. Po dokončení výstavby nové budovy MŠ Bajkalská se opět vrátí zpět.

Škola v rámci projektu „Duhový tandem“ podporuje mezigenerační spolupráci, navštěvuje ekologické programy Toulcova dvora, se staršími dětmi vyjíždí na ozdravný pobyt v přírodě, úzce spolupracuje s Pedagogicko – psychologickou poradnou Prahy 10 a Speciálně pedagogickým centrem. Pořádá kroužek keramiky, výuku bruslení či další nadstandartní aktivity. V MŠ působí dětský sbor Bajkaláček.

Virtuální prohlídky:


Galerie fotografií

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10