Informace o předškolním vzdělávání

 

 

PESOS o. p. s děkuje všem mateřským školám, které se zapojily do vánoční sbírky pro opuštěná zvířátka z útulků.


Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10 od školního roku 2020/2021 (kromě MŠ, U Vršovického nádraží, Sámova 2a) 

Zápisy do mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10 od školního roku 2020/2021 budou v mateřských školách probíhat v úterý 5. května 2020

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce jednoho pavilonu v Mateřské škole, Praha 10, U Vršovického nádraží, Sámova 2a nebude v této MŠ vypsán zápis pro školní rok 2020/2021. Děkujeme za pochopení.

Bližší informace o zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021.

 

Před zápisy do mateřských škol si rodiče mohou prohlédnout prostory školy, kam chtějí své díte přihlásit, a dozvědět se o této škole mnoho informací. Využít k tomu mohou dnů otevřených dveří.

 

Náhradní prázdninový provoz v mateřských školách zřízených městskou částí Praha 10 během letních prázdnin školního roku 2019/2020

Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ během letních prázdnin školního roku  2019/2020, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ. Více v článku...

 

Nová Mateřská škola v ulici Chotouňská (Nad Vodovodem)

Od 6. 1. 2020 bude v městské části Praha 10, v části Malešice, v provozu nové pracoviště Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102.

Podle areálu Základní školy, Praha 10, Nad Vodovodem, kde se novostavba nachází, dostala mateřská škola pracovní název Nad Vodovodem, ale nyní má již své číslo popisné i přesnou adresu - Chotouňská 717/1a.

Díky tomu, že je městská část Praha 10 zapojena do Místního akčního plánu vzdělávání II (MAP II), mohla využít dotačních prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, a obdržela na výstavbu mateřské školy od Evropského fondu pro regionální rozvoj dotaci ve výši 28 211 528,79 Kč. Hlavní město Praha podpořilo výstavbu mateřské školy částkou 25 mil. Kč a městská část Praha 10 financovala výstavbu částkou 37 291 697,60 Kč. Kč.

Velký dík, za uvedení nové mateřské školy do provozu, patří paní Martině Drbohlavové, ředitelce Mateřské školy Hřibská, která bude tuto novou Mateřskou školu v ulici Chotouňská řídit jako své další pracoviště.


  • Kapacita všech mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 10, je dle rejstříku škol a školských zařízení 2 994 míst.

  • Každá mateřská škola má, stejně jako základní školy, zpracovaný vlastní školní vzdělávací program. Všechny školní vzdělávací programy pro MŠ musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro předškolní vzdělávání, ale zároveň je zajištěna autonomie škol při jejich zpracování.
  • Součástí všech mateřských škol (kromě MŠ Jakutská, Břečťanová a U Vršovického nádraží, kterým stravu zajišťuje ŠJ, Praha 10, Vršovická 68) je jejich vlastní školní kuchyň, která dětem denně zajišťuje přesnídávky, obědy, svačiny a pitný režim po celý den.
  • V mateřských školách zřízených MČ Praha 10 se hradí školné a stravné. Výši školného určuje vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění, která stanovuje, že měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy v uplynulém kalendářním roce.
  • U dítěte, které nastupuje do mateřské školy, je vhodné, aby znalo své jméno, poznalo si své věci a oblečení, svou značku, jedlo samostatně lžící, umělo pít z hrnečku, umělo použít WC, toaletní papír, umylo si ruce po použití WC, obléklo si základní oblečení, zapnulo si alespoň jeden knoflík, obulo si boty, umělo používat kapesník, zvládlo chůzi po schodech. Tyto návyky sebeobsluhy a hygieny před vstupem do mateřské školy velice usnadní dítěti adaptaci v novém prostředí.

Seznam mateřských škol

Úvod » Vršovice » Detaily MŠ
  

MŠ Magnitogorská

Adresa: Magnitogorská 14/1430, Praha 10 - Vršovice
Telefon: 267 312 636
Email: kontakt@msmagnitogorska.cz
Web: msmagnitogorska.cz
Ředitel(ka): Bc. Jitka Krupičková
Počet tříd tento rok: 6
Provozní doba: 6:30 – 17:00 hodin

MŠ byla ve Vršovicích uvedena do provozu v roce 1981 jako škola sídlištního typu s celodenním provozem. Od školního roku 2012/2013 je v provozu šest tříd. Škola má maximální kapacitu 168 dětí. Všechny třídy naší školy mají prostorné zázemí, které vždy představuje herna s kobercem, plocha určená pro činnosti u stolků a pro stolování, umývárna a WC, kabinet na pomůcky a šatna pro děti. Ke každé třídě dále patří kuchyňka, ve které paní kuchařky připravují k podávání dětem svačiny, obědy a přesnídávky. Za budovou školy je zahrada o rozloze 5 500 m2, která byla průběžně vybavena zahradními domečky, prolézačkou, dřevěným vláčkem, autobusem a automobilem a i zde budou postupně přibývat další prvky umožňující pestrou nabídku činností.

Virtuální prohlídky:


Galerie fotografií

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10