Koncepce rozvoje školství

ŠKOLSTVÍ je "silový resort" pro 21. století. Pečuje o tvůrčí potenciál našich dětí. Být tvůrčí znamená schopnost reagovat, nalézat nová řešení, kriticky myslet, nebát se, umět zdravě riskovat - a právě takové vlastnosti jsou pro následující dekády nutným vybavením na cestě mladých lidí k osobnímu i společenskému úspěchu.

 

PŘEDKLÁDANÉ  pojetí rozvoje školství na území městské části Praha 10 podporuje spravedlivé vzdělávání pro všechny a umožní rozvoj potenciálu každého dítěte. Mateřské a základní školy jsou místem, kde se potkávají děti napříč sociálním spektrem a učí se žít společně. Smyslem veřejného školství je vyrovnávání a překonávání bariér fyzických, psychických či sociálních.

 

Koncepce rozvoje školství městské části Praha 10 na období 2020-2025

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10