Aktuality ze školství

ZŠ V Olšinách odhalí nové logo zvýrazňující kulturní hodnotu historické budovy a její moderní nádech

Základní škola v Olšinách, která právě prochází kompletní rekonstrukcí brzy odhalí své nové logo. Logo má reflektovat bohatou historii a kulturní význam budovy. Cílem nového loga je nejen zachovat, ale také zdůraznit kulturní hodnotu secesní budovy, která byla postavena v roce 1909 a od roku 2014 je kulturní památkou. Odbor školství ÚMČ Prahy 10 se proto obrací na veřejnost a domnívá se, že by bylo cenné získat zpětnou vazbu občanů a primárně rodičů dětí k tomu, jaké logo bude mít ZŠ V Olšinách. Hlasování, které proběhne od úterý 19. března do neděle 24. března se uskuteční na oficiálním Facebook profilu Prahy 10 a právě tam si občané budou moci vybrat svého favorita. Vedení Prahy 10 nechá o nové podobě loga hlasovat také v interní anketě zaměstnance úřadu.

Publikováno: 19.03.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství, Ankety a soutěže5069

Nové logo pro ZŠ V Olšinách by mělo reflektovat naši úctu k historii budovy i jejímu kulturnímu významu. Rádi bychom, aby občané desítky ve výběru na Facebooku zvolili jednoduché, avšak výrazné logo, které přenáší pozitivní dojem spojený s touto školou, jež právě prochází rekonstrukcí a plánuje se její dokončení na sklonku letošního roku,” říká radní pro oblast školství a vzdělávání Ondřej Počarovský.

Na Facebooku Prahy 10 budou občané mít možnost vybírat z pěti různých variant loga. Logo s nejvíce lajky se stane oficiálním logem pro ZŠ V Olšinách. Centrálním prvkem loga by měl být stylizovaný obrázek školní budovy z roku 1909, který dokonale vystihuje historický význam místa. Tento jedinečný prvek je symbolem kulturní kontinuity a zdůrazňuje hodnoty spojené s budovou a školou.

Nejenže navracíme této monumentální secesní stavbě z počátku minulého století její původní lesk a eleganci, hlavně jí vracíme její původní funkci a poslání. To bych chtěl podtrhnout, protože školu netvoří pouze cihly, trámy a lavice, tvoří ji především lidé, tedy pedagogové, žáci a jejich rodiče. Chceme, aby škola byla součástí desítkové komunity už nyní, proto se obracíme na všechny občany, s pomocí při výběru loga, které pak bude školu reprezentovat,“ dodává starosta Martin Valovič. 

Obyvatelé desáté městské části se v rámci informování o ZŠ V Olšinách mohou těšit na další novinky, které ÚMČ Prahy 10 představí 27. března. V daný den se spustí nový web a sociální sítě zajištění informací pro rodiče, včetně zahájení provozu a zápisu. ZŠ V Olšinách se připravuje na provoz pro školní rok 2025/2026.