Aktuality ze školství

ZŠ logopedická zůstává na desítce. Praha 10 nabídla základní škole pro děti s vadami řeči nový prostor

Praha 10 nabídla základní škole logopedické nové prostory. Škola, která je určená pro děti s vadami řeči, tak bude dál působit na desítce.

ZŠ logopedická zůstává na desítce. Praha 10 nabídla základní škole pro děti s vadami řeči nový prostor

„Základní škola logopedická, jejímž zřizovatelem je hlavní město, se letos dostala do poněkud svízelné situace. Končí jí podnájemní smlouva a prostory, které nyní využívá v základní škole v Olešské ulici, musí paní ředitelka využít pro `svou` školu, protože k zápisům míří silné populační ročníky,“ vysvětluje radní pro školství Ondřej Počarovský, který stál o to, aby základní škola pro děti s vadami řeči i nadále zůstala na území desáté městské části.

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická vzdělává žáky s logopedickými vadami, a působí na území Prahy 10 více než 25 let. Škola nemá dostatečné vlastní prostory, a proto vždy využívala pronájmu nebytových prostor Prahy 10. Zástupci školy i Prahy 10 proto začali intenzivně hledat jiný vhodný prostor, který by základní škole logopedická mohla poskytnout.

„Nastanou taková školní škatulata,“ říká v nadsázce radní Ondřej Počarovský. „Z prostor základní školy v ulici Nad Vodovodem se stěhuje Humanitní gymnázium. Tyto volné prostory tak od příštího školního roku bude moci využívat právě ZŠ logopedická,“ doplnil radní.

Protože zřizovatelem ZŠ logopedická není Praha 10 ale magistrát hlavního města Prahy, hrozilo, že by se škola musela přesunout do náhradních prostor kdekoli v rámci hlavního města. „To nám nepřišlo vhodné, protože se jedná o specifické vzdělávací zařízení. 27 dětí, které navštěvují ZŠ logopedická, jsou občany Prahy 10. Přesun do vzdálenějších nebo okrajových částí Prahy by tak pro mnoho rodičů mohl představovat značný logistický problém, kterému jsme se snažili předejít,“ vysvětluje Ondřej Počarovský. 

Základní škole logopedická už byly prostory v ulici Nad Vodovodem nabídnuty, s přesunem také souhlasila rada městské části. Škola má tak dost času na přesun se připravit, městská část navíc zbavila magistrát starosti se složitým hledáním náhradních prostor.

„Chceme  vyjádřit panu radnímu srdečné poděkování za podporu a projevený zájem při řešení našeho problému a poděkovat za poskytnutí pětiletého pronájmu prostor v ZŠ Nad Vodovodem. Těší nás, že i nadále budeme poskytovat žákům s logopedickými vadami základní vzdělání na území MČ Prahy 10,“ doplnila Iva Prášilová, ředitelka školy.