Aktuality ze školství

Změna spádového obvodu ZŠ Olešská, Praha 10

MČ Praha – Štěrboholy zřizuje v souladu s § 178 školského zákona pro žáky s trvalým bydlištěm na jejím území základní školu. Tato základní škola poskytovala povinné základní vzdělávání pouze na 1. stupni, ale od školního roku 2021/2022 se v ní budou moci vzdělávat žáci i na 2. stupni.

Publikováno: 08.05.2021
Kategorie: Článek, Školství, Školní rok a provoz3420

Z toho důvodu přestala být Základní škola, Praha 10, Olešská 18/2222 pro žáky s trvalým bydlištěm v MČ Praha – Štěrboholy na 2. stupeň ZŠ školou spádovou, a tyto žáky tedy nebude ředitelka ZŠ Olešská přijímat přednostně a přestupy na 2. stupeň ZŠ Olešská již nebudou realizovány.