Aktuality ze školství

Zápisy do MŠ a ZŠ zřízených MČ Praha 10 pro školní rok 2024/2025

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se v mateřských školách zřízených MČ Praha 10 konají 6. a 7. května 2024. Doporučujeme zákonným zástupcům využít elektronický předzápis, který bude zpřístupněn jeden měsíc před konáním zápisů na webových stránkách všech mateřských škol.

Publikováno: 03.04.2024
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství, Školní rok a provoz5113

Mateřské školy nemají vymezeny školské obvody, což znamená, že všechny ulice v MČ Praha 10 jsou spádové pro všechny MŠ zřízené MČ Praha 10. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

Zápisy k základnímu vzdělávání se ve všech základních školách zřízených MČ Praha 10 konají 3. a 4. dubna 2024. Jednotlivé ulice MČ Praha 10 jsou rozděleny do školských obvodů konkrétních základních škol. Vyhlášku stanovující školské obvody najdete na tomto QR odkazu.

Zápisy do přípravných tříd základních škol se uskuteční ve dnech 6. a 7. května 2024.

O zařazování dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Přednostně pak děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Ve školním roce 2024/2025 bude v provozu 5 přípravných tříd při základních školách:

Základní škola, Praha 10, Olešská 2222/18

Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 1035/6

Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 950/1

 

Konkrétní informace o zápisech naleznete na webových stránkách jednotlivých mateřských a základních škol.