Aktuality ze školství

Základní školy v Praze 10 se na distanční výuku připravovaly dopředu, městská část iniciovala vznik pracovní skupiny

Městská část Praha 10 se zkraje podzimu aktivně zapojila do přípravy na distanční vzdělávání na základních školách, které zřizuje. Na popud starostky Renaty Chmelové a místostarosty Davida Kašpara vznikla pracovní skupina pro tuto formu výuky. Cílem bylo sdílet zkušenosti z jarního uzavření škol a příklady dobré praxe.

Publikováno: 16.10.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství, Koronavirus3311

„Hledali jsme možnost, jak našim školám pomoci, aby byly co nejlépe připraveny na případné opětovné uzavření a přechod na distanční výuku. Už v září totiž bylo zřejmé, že tento scénář může nastat,“ konstatuje místostarosta a gesční radní pro oblast školství David Kašpar (VLASTA / STAN).

Do nově vzniklé pracovní skupiny byli pozváni zástupci ředitelů základních škol v městské části, ICT metodici, členové pracovní skupiny MAP II, ale také odborníci z profesních organizací EDUin, o.p.s., Pražského inovačního institutu, z.ú. a Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10. 

Z prvního jednání, která probíhala v on-line prostředí, vzešla hlavní potřeba propojení ICT metodiků na jednotlivých školách, aby mohli vzájemně sdílet své zkušenosti, a to jak co se týká softwarové výbavy, tak způsobu práce s pedagogy a zajišťování jejich kompetencí pro on-line výuku. 

Skupina se také zabývala zajištěním počítačů a připojení k internetu u dětí ze sociálně slabších rodin. Na jaře neměly školy dostatečné množství technického vybavení, které by mohly žákům zapůjčit, a to i přes výpomoc městské části. Aktuálně již většina škol využila finanční pobídky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na proplacení nákupu technického vybavení do škol. Další počítače nabízí i městská část. „Máme ve skladu počítače, které se využívají pro volby. Přidáme k nim webovou kameru s mikrofonem a můžeme je půjčit těm, kteří je využijí,“ popisuje David Kašpar. „Kromě toho v současné době probíhají jednání s Magistrátem hl. města Prahy ohledně datových balíčků pro základní školy. Zajištění internetového připojení dětem, které tuto možnost nemají, je velkou výzvou,“ doplňuje.

Místostarosta Kašpar rovněž upozorňuje na téma inkluze v době přechodu na distanční vzdělávání. „Jednáme s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 10, abychom maximálně pomohli dětem se speciálními potřebami. Nedělám si ambice, že problém vyřešíme, ale určitě můžeme přispět k debatě,“ říká gesční radní pro školství.   

Ten si zároveň uvědomuje, že aktuální plošný přechod na distanční vzdělávání udá s největší pravděpodobností nový směr celého vzdělávacího systému. Kromě iniciování pracovní skupiny podpořila MČ Praha 10 i festival 4+4 dny v pohybu, který se letos (vzhledem k okolnostem pouze v třídenní variantě) uskutečnil právě na Desítce. Jeho součástí byla konference Kdo je tady učitel?, na níž se analyzovaly právě podněty, které školství přinesla jarní vlna koronaviru. 

Distanční vzdělávání bude zároveň jedním ze stěžejních témat pro pracovní skupinu Místní akční plány rozvoje vzdělávání, jež právě zpracovává koncepci rozvoje pro Prahu 10 na další období.