Aktuality ze školství

Žáci budou opět vymýšlet, jak vylepšit své školy. Startuje druhý ročník „jejich“ stopy

Po vydařeném pilotním ročníku přichází pokračování! V celkem deseti základních školách zřizovaných MČ Praha 10 byl vyhlášený druhý participativní rozpočet „Moje stopa ve škole“. Iniciativa spočívá v tom, že sami žáci přicházejí s projekty na zvelebení svých škol nebo zajímavé aktivity. O jejich nápadech se následně hlasuje v celoškolských hlasováních, ty nejúspěšnější se mohou těšit na finanční podporu městské části – radnice podpoří každou „základku“ 35 tisíci korun.

Publikováno: 10.10.2022
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství3745

Vloni se do projektu zapojilo sedm základních škol, letos k těmto průkopníkům přibyly ještě školy v ulici Hostýnská, V Rybníčkách a U Roháčových kasáren. „Všechno nyní poběží v rychlém sledu. V říjnu budou jednotliví žáci nebo skupiny dětí navrhovat projekty. Listopad je určený na jejich kampaň mezi spolužáky a celoškolní elektronické hlasování, do něhož se vloni zapojilo neuvěřitelných 2 540 školáků. No a na jaře 2023 se budou vybrané projekty realizovat,“ popisuje místostarosta Martin Sekal (ODS), který je na desítkové radnici odpovědný mj. za oblast školství.

O tom, že kreativita dětí je opravdu velká, svědčí rozmanitost loňských vítězných projektů. Byly mezi nimi nákup rostlinek řasokoule do každé třídy, stroj na cukrovou vatu, revitalizace školního hřiště či pořádání florbalových turnajů, pořízení digitální časomíry a dokoupení hokejek.

„Moje stopa ve škole žáky zábavnou formou učí mnoho věcí najednou. V první řadě přemýšlet nad svých nejbližším okolím a vymýšlet, jak by bylo možné ho vylepšit. Následně si žáci musí poradit s nástrahami rozpočtu. Musí svou myšlenku systematicky a trpělivě rozvíjet. Učí se vzájemně spolupracovat a v neposlední řadě pro svou ideu potřebují nadchnout i ostatní,“ vypočítává místostarosta Sekal.

Zapojené školy: ZŠ Břečťanová, ZŠ Jakutská, ZŠ Karla Čapka, ZŠ Eden, ZŠ Švehlova, ZŠ Nad Vodovodem, ZŠ U Vršovického nádraží, ZŠ Hostýnská, ZŠ U Roháčových kasáren, ZŠ V Rybníčkách.

Více informací najdete na webu Mojí stopy ve škole.