Aktuality ze školství

Výstava návrhu urbanistické studie Botič + prezentace studentských prací Fakulty architektury ČVUT

Zveme vás na výstavu návrhu urbanistické studie Botič, která bude k vidění od 4. 3. do 12. 4. ve Středisku územního rozvoje v přízemí budovy B úřadu městské části (Vršovická 68, Praha 10). Cílem je veřejnosti co nejvíce přiblížit vizi rozvoje tohoto toku a jeho blízkého okolí.

Publikováno: 01.03.2019
Kategorie: Veřejné prostory2517
Výstava návrhu urbanistické studie Botič + prezentace studentských prací Fakulty architektury ČVUT

Vernisáž se uskuteční v pondělí 11. 3. od 19.00 hodin na stejném místě, za účasti zástupců radnice, autorů studie a veřejnosti.

Výstava bude přístupná ve výlohách střediska 24 hodin denně nebo v jeho otevírací době – středa od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 18.00 hodin.

Studie se především zabývá architektonicko-urbanistickými hledisky, hledá ideální vytvoření podélného zeleného komunikačního koridoru a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí. Tzn. navrácení života k potoku, jeho rehabilitace a zatraktivnění, podpora rekreační hodnoty území. Zároveň je v urbanistické studii kladen velký důraz na vegetační, krajinářské a protipovodňové úpravy toku a jeho blízkého okolí.

Co je Botič?

Botič, zvaný též jako Vinný potok, je nejdelším pražským potokem a protéká velmi rozmanitým terénem. Na jeho březích nalezneme jak hustě zastavěné plochy, tak relativně neporušené přírodní lokality. Koryto je v horní části v přírodním stavu. Ve střední části, pod Hostivařskou přehradou, má Botič podobu přirozeně meandrujícího toku s řadou tůní. Toto území s výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů je vyhlášeno jako přírodní památka Meandry Botiče. Dolní část toku je silně ovlivněna zástavbou a koryto potoka je v této části souvisle upraveno a opevněno.

 

Ode dne 18. 3. 2019 se k výstavě urbanistické studie Botič připojí prezentace studentských prací Fakulty architektury ČVUT – ústavu krajinářské architektury. Studenti v aterliéru pana architekta Rehwaldta měli zadané téma Botič ve Strašniccích. 

Vernisáž se uskuteční v pondělí 18. 3. od 19.30 hodin na stejném místě, za účasti studentů, kteří odprezentují své návrhy.

 


Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10