Aktuality ze školství

Vila Karla Čapka ožívá – pracují v ní odborníci a schází se komise

Tým odborníků pracuje nyní přímo v Čapkově vile, kterou se vloni podařilo po dlouhých jednáních získat do majetku pražské desáté městské části. „Tým složený z archivář z Památníku národního písemnictví,  Národního památkového ústavu a naší radnice sepisuje a katalogizuje kompletní inventář tohoto historického pokladu Prahy 10,“ vysvětlil starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.), který u stál u zrodu myšlenky dům do majetku města získat.

Vila Karla Čapka ožívá – pracují v ní odborníci a schází se komise

Ve vile tak v těchto týdnech a měsících vzniká zcela přesný soupis nejen veškerého movitého majetku, který byl součástí kupní smlouvy, ale i toho, který městu daroval majitel vily a potomek Čapkovy manželky Karel Scheinpflug, a na který doposud nebyl zpracován znalecký posudek. „Teprve po ukončení detailního soupisu a vyhodnocení drahocenného autentického zařízení domu budeme vědět, jak velký poklad a potenciál pro další čapkovské bádání dům ukrývá,“ okomentovala současné dění ve vile předsedkyně Společnosti bratří Čapků a ředitelka Památníku Karla Čapka Kristina Váňová.

Proces dokumentace archiválií je relativně zdlouhavý – jako ilustrace může sloužit fakt, že tři týdny odborným pracovníkům zabrala pouze jedna místnost v přízemí. Souběžně s prací archivářů jsou zřízeny i dvě skupiny, které řeší konkrétní budoucí využití vily. Městské zastupitelstvo totiž posvětilo vznik komise a starosta navíc zřídil expertní pracovní skupinu. Její členy tvoří zástupci nejrůznějších kulturních a odborných institucí jako Ministerstva kultury či Památníku národního písemnictví. „Dosavadní přístup Městské části Praha 10 považuji za velmi zodpovědný a koncepční. Myslím, že je zřejmé, že cílem nového majitele není vzácný objekt krátkozrace ekonomicky vytěžit, ale odpovědně spravovat a zachovat. Vytvoření nové kulturní instituce, zaměřené na archivaci a popularizaci díla bratří Čapků považuji za optimální cestu,“ komentovala dosavadní průběh historička umění a soudní znalkyně na tvorbu Josefa Čapka Pavla Pečinková.

Pracovní skupina, která se nyní pravidelně schází bude podávat své podněty komisi, která jej legislativně upraví a předloží zastupitelstvu. Jedním z bodů, o kterém se bude jednat, je určení subjektivity organizace, která bude vilu Karla Čapka spravovat. „Na vile bratří Čapků je zajímavé především to, že se některé části podařilo zachovat téměř tak, jako kdybychom se do ní vypravili ve dvacátých letech minulého století. V zásuvkách jsou dokumenty denní potřeby, poznámky, zápisky. Člověk má pocit, jako kdyby se přenesl v čase - vůbec to nepůsobí muzeálně, ale nesmírně živě, sugestivně. Je to malý zázrak, který musíme zachovat pro další generace. Návštěvník by měl mít pocit, že se ocitl na stránkách některého sci-fi románu Karla Čapka,“ řekl k dojmům ze své návštěvy vily režisér dokumentů o Karlu Čapkovi a jeden ze členů pracovní skupiny Ondřej Kepka.

Vila je v současné době stále nepřístupná veřejnosti, Praha 10 nicméně pro nedočkavé zájemce připravila alespoň možnost virtuální návštěvy nejzajímavějších částí vily. Umístěna je na adrese www.praha10.cz/capek a mezi její první virtuální „návštěvníky“ patřil i někdejší prezidentský mluvčí Ladislav Špaček. „Jsem ještě plný dojmů z virtuální prohlídky Čapkovou vilou. Musím Vám poděkovat za to, že jste vykonali mimořádně záslužný čin a vilu koupili, ba co víc, relativně rychle jste ji, zatím alespoň virtuálně, zpřístupnili veřejnosti,“ komentoval aktivitu radnice Špaček.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10