Aktuality ze školství

Veřejné připomínkování

Zajímáte se o sociální oblast? Až do 31. 8. 2018 je možné zasílat připomínky k připravovaným dokumentům z oblasti sociálních a návazných služeb.

Veřejné připomínkování
Jedná se o prováděcí dokumenty ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 na období 2017-2020, který schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 10 dne 1. 12. 2016.
V návaznosti na schválený střednědobý plán navrhují připravované prováděcí dokumenty opatření a aktivity v sociální oblasti pro období 2019-2020.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10