Aktuality ze školství

Vánoční stromky do popelnice nepatří

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad. Nejvhodnějším řešením je odvézt odstrojený stromek do některého z pražských sběrných dvorů. V případě Prahy 10 jsou nejbližší dvory v ulicích Malešická, Teplárenská, Perucká či Zakrytá, viz http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/sberny-a-odpady/sberny-komunalniho-odpadu.aspx .

 
Vánoční stromky do popelnice nepatří

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. 

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvor

Odstávka sběrného místa bioodpadu v Malešicích

Zimní odstávka stabilního sběrného místa bioodpadu Malešice, v ulici Dřevčická, proběhne v termínu od 21. 12. 2018 do 13. 1. 2019. Aktuální informace o zahájení provozu v předtermínu včetně otevírací doby budou zveřejněny na webových stránkách provozovatele zařízení na www.jena.cz.