Aktuality ze školství

Vánoční koncert dětí zpříjemnil svátky

V kostele sv. Václava na náměstí Svatopluka Čecha proběhl koncert Základní školy U Roháčových kasáren pod názvem Vánoční zpívání. Cílem této tradiční akce je aktivní zapojení žáků do kulturního dění obce, osvojení si společenských norem a rozvoj národní hrdosti na základě dodržování národních tradic.

Publikováno: 05.01.2017
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Kultura, Vršovice, Zprávy tiskového mluvčího1411
Vánoční koncert dětí zpříjemnil svátky

Přibližně hodinový program představil klasické i moderní pojetí koled a dalších písní, např. Tři oříšky pro Popelku, Tisíc andělů, Zvonky, V půlnoční hodinu, Adiemus. Zapojili se žáci všech věkových kategorií: prvňáci se prezentovali veselým „Muzikantským pásmem“ a básničkou „Pohádka o stromečku“, deváťáci pohybově-hudebním vystoupením „Dum dum song“. Jedním z vrcholů večera byla píseň Happy, kde žáci prvního i druhého stupně zcela v duchu integrativní pedagogiky propojili prvky hudební a pohybové s projevem v cizím jazyce. 

Z finančních prostředků poskytnutých Městskou částí Praha 10 byly zakoupeny notové stojany, zpěvníky, výtvarné a kancelářské potřeby na výrobu pozvánek a programu. Dále z těchto prostředků bylo hrazeno ozvučení kostela, hudební doprovod a pronájem kostela. Zájem rodičů i široké veřejnosti každoročně roste, o čemž svědčil zcela zaplněný prostor kostela.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10