Aktuality ze školství

V pátek startuje festival 4+4 dny v pohybu. Zaměří se i na budoucnost vzdělávání

Upozornění! Festival 4+4 dny v pohybu proběhne pouze v třídenní variantě od 9. do 11. října. Otevírací doba je prodloužena na 10:00 - 22:00.

 

Publikováno: 07.10.2020
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Kultura, Školství3300

Již patnáct let je zavřená a čeká na rekonstrukci. V termínu od 9. do 11. října se však Nová strašnická škola v Praze 10 přesto otevře! Bude totiž hostit festival 4+4 dny v pohybu, který letos nebude nabitý pouze kulturou, ale i školstvím. O budoucnosti vzdělávání se bude hovořit na živě streamované konferenci, pro zájemce budou připravené zážitkové hodiny s progresivními lektory a chybět nebude ani výstava umělců z řad žáků.

Multižánrový festival každoročně oživuje netradiční prostory, pro svůj aktuální „půlkulatý“ ročník zvolil secesní budovu Nové strašnické školy.  Inspirace školním prostředím se odráží v celkové festivalové dramaturgii, která z různých úhlů pohledu zkoumá vztah společnost, kultura a vzdělávání. 

„S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci jsme se rozhodli minimalizovat pohyb diváků, mimo jiné využijeme rozsáhlou venkovní zahradu školy,“ ubezpečuje producentka festivalu Markéta Černá, že organizátoři při produkci akce důsledně reagují na vývoj koronavirové pandemie.

Kvůli ní byly školy nucené dočasně vyučovat distanční formou, z čehož vzešla řada podnětů. „V průběhu pandemie se většina rodičů ocitla ze dne na den v roli náhradních učitelů, na což vůbec nebyli připraveni. Skuteční pedagogové, kteří naopak nemohli učit své děti tváří v tvář, se narychlo adaptovali na podmínky distanční on-line výuky. Pedagogové, rodiče a jejich děti si nikdy nebyli tak blízko jako teď – v době, kdy obě strany mají vůli k provedení hluboké školské reformy, která by reflektovala potřeby globalizované společnosti 21. století,“ říká Markéta Černá.

„Opravdu se ukázalo, jak zásadní je nastavení funkčního vztahu žák – rodič – učitel. Z mého pohledu klíčové je zaměřit se na komunikaci a přesné vymezení rolí právě v rámci tohoto tria,“ přitakává David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro kulturu a školství. Právě na tento aspekt se zaměřuje konference o budoucnosti školství nazvaná „Kdo je tady učitel“, jež se uskuteční na on-line platformě 10. října od 16:00 do 18:00. „Je to sobota, což je důležitější, než možná na první pohled vypadá. Obdobné aktivity se totiž nejčastěji konají ve všední dny dopoledne, kdy se velká část aktérů, které je třeba oslovit a vtáhnout do diskuze, z pracovních důvodů nemůže účastnit,“ dodává David Kašpar.

 

Odborným garantem konference je Václav Fiala, učitel biologie a chemie na ZŠ Brigádníků v Praze 10 – a čerstvý vítěz prestižní soutěže Global Teacher Prize.

 

Svůj badatelský styl výuky a práci s vnitřní motivací žáků, za které byl oceněn, navíc Václav Fiala předvede zájemcům „naživo“ při zážitkových hodinách. Ty se budou konat o víkendu 10. a 11. října a „vyučovat“ budou kromě Fialy další progresivní a uznávaní pedagogové z celé republiky (podrobnosti a rezervace zde). Festival tak nabízí jedinečnou možnost návratu „dospěláků“ do školních lavic a konfrontace svých vlastních vzpomínek s moderními trendy.

K vidění budou v Nové strašnické škole také díla, která vytvořili samotní žáci, společně s učiteli a přizvanými umělci. Práce vznikly v rámci celoročního výtvarného projektu Praha 10: Neseď! (součást iniciativy Máš umělecké střevo?), jehož bylo, kromě samotného výsledku, i rozvíjení kreativity a aktivního občanství dětí v rámci uvažování o městě (městské části), ve kterém (které) žijí.

Události tematicky se věnující vzdělávání doplní v průběhu festivalu celá řada kulturních akcí pro děti i dospělé – kompletní program najdete zde).