Aktuality ze školství

V okolí radnice znovu ožily vzpomínky pamětníků z Prahy 10

V okolí radnice Prahy 10 ve Vršovické ulici je od dnešního dne opět k vidění ojedinělá  výstava vzpomínek místních pamětníků zpracovaných žáky místních základních škol. Výstava je tvořena výstupy z projektu „Příběhy našich sousedů“, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, na němž spolupracovala Praha 10 s organizací Post Bellum. 

V okolí radnice znovu ožily vzpomínky pamětníků z Prahy 10

Smyslem projektu je podpořit změny ve výuce vytvořením multimediálního výukového materiálu reflektujícího historii 20. století v evropských souvislostech, který využívá metody vyprávěné historie - vzpomínek pamětníků.

„Cílem projektu je umožnit žákům získat osobní pohled na fenomény moderních dějin, a zároveň napomoci ke zmapování historie naší městské části. Projekt „Příběhy našich sousedů“ je založen na rozhovorech s pamětníky pohnutých událostí 20. století, doplněné o pátrání v archivech a dalších zdrojích,“ představil náplň projektu starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (Nez.).

„Do projektu se zapojilo patnáct dětských týmů z deseti škol, které pod vedením svých pedagogů zpracovaly příběhy osobností majících vztah k Praze 10,“ dodal starosta Bohumil Zoufalík. Žáci a žákyně měli v rámci projektu příležitost setkat se s lidmi, kterým dějinné události, které my známe jen z učebnic, mnohdy skutečně zasáhly do života.

Žáci objevili 15 pamětnických příběhů z jejich bezprostředního okolí a setkali se s pamětníky, jimž samotným a jejich rodinám do života zasáhla druhá světová válka, někdy se jí přímo v armádě účastnili.Dalším častým tématem rozhovorů dětí s pamětníky bylo Pražské povstání, při kterých se žáci často dozvídali, co se v květnu 1945 dělo v okolí jejich domova.

Jiné životní osudy přibližovaly dětem dobu komunistické totality a vzdoru proti ní od 50. let přes období vzniku Charty 77 až do „Sametové revoluce“ v roce 1989,“ připojila pozvánku místostarostka Ivana Cabrnochová (SZ).

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10