Aktuality ze školství

Učitelé z Prahy 10 mají nový elixír přírodovědy

Organizace Elixír do škol, z. ú. založená Nadací České spořitelny bude nově působit v Praze 10, kde zítra otevře další ze svých regionálních center. To bude, jako první v republice, svou činností zaměřené na celou oblast přírodovědy (science). Centrum Elixíru je prostorem, kde učitelé sdílejí své zkušenosti s aktivitami, které v žácích probouzejí a rozvíjejí zájem o poznávání a učení.

Publikováno: 24.02.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství3367

Setkání se budou konat pravidelně jednou měsíčně v závislosti na situaci online, nebo na ZŠ Brigádníků, a jsou určena pro pedagogy mateřských a základních škol, gymnázií i středních škol. První setkání na téma Zvuky nás baví proběhne online ve středu 24. února od 15:00 do 17:30 a účastníci se seznámí s tvorbou zvukové mapy, přírodních hudebních nástrojů, s badatelským deníkem a s Chladniho obrazci.

„Budeme společně sdílet příklady své dobré praxe v oblasti science a zkoušet si badatelsky zaměřené aktivity v přírodních vědách. Díky naší moderní laboratoři vybavené různými senzory a robotickými pomůckami budeme moci využívat technologie, a setkání tak jistě zaujmou i vyučující informatiky nebo vedoucí zájmových kroužků,“ popisuje Vendula Hráčková, vedoucí centra a učitelka fyziky a biologie na ZŠ Brigádníků. „Velký důraz budeme klást také na přirozené propojení přírodních věd s jinými, zejména uměleckými předměty. Půjde například o chemii barev či matematiku v architektuře,“ doplňuje Vendula Hráčková.

Ta jednotlivá setkání povede společně se svým kolegou Václavem Fialou, učitelem chemie a biologie, který byl za svůj badatelský přístup k výuce oceněn prestižní Global Teacher Prize Czech Republic.

„Osobně mě velmi těší, když vidím, jak učitelé při výuce propojují teorii s praxí, věnují se projektové výuce či logicky a nenásilně spojují jednotlivé předměty. Jejich tvůrčí přístup k práci dlouhodobě podporujeme, stejně jako vzájemnou spolupráci v jednotlivých školách i napříč jimi. Skutečnost, že se mohou posouvat, je motivující a snižuje riziko profesního vyčerpání,“ říká David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro kulturu a školství.

„Mám radost, že vedení Prahy 10 projevilo zájem o Elixír do škol, a vytvořilo tak svým učitelům prostor pro inspiraci a vzájemné učení. Věřím, že pedagogy i žáky místních škol bude díky přínosu centra učení více bavit,“ dodává Petra Prošková, ředitelka Elixíru do škol.