Aktuality ze školství

Učitelé z Prahy 10 mají nový elixír přírodovědy

Organizace Elixír do škol, z. ú. založená Nadací České spořitelny bude nově působit v Praze 10, kde zítra otevře další ze svých regionálních center. To bude, jako první v republice, svou činností zaměřené na celou oblast přírodovědy (science). Centrum Elixíru je prostorem, kde učitelé sdílejí své zkušenosti s aktivitami, které v žácích probouzejí a rozvíjejí zájem o poznávání a učení.

Publikováno: 24.02.2021
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Školství3367

Setkání se budou konat pravidelně jednou měsíčně v závislosti na situaci online, nebo na ZŠ Brigádníků, a jsou určena pro pedagogy mateřských a základních škol, gymnázií i středních škol. První setkání na téma Zvuky nás baví proběhne online ve středu 24. února od 15:00 do 17:30 a účastníci se seznámí s tvorbou zvukové mapy, přírodních hudebních nástrojů, s badatelským deníkem a s Chladniho obrazci.

„Budeme společně sdílet příklady své dobré praxe v oblasti science a zkoušet si badatelsky zaměřené aktivity v přírodních vědách. Díky naší moderní laboratoři vybavené různými senzory a robotickými pomůckami budeme moci využívat technologie, a setkání tak jistě zaujmou i vyučující informatiky nebo vedoucí zájmových kroužků,“ popisuje Vendula Hráčková, vedoucí centra a učitelka fyziky a biologie na ZŠ Brigádníků. „Velký důraz budeme klást také na přirozené propojení přírodních věd s jinými, zejména uměleckými předměty. Půjde například o chemii barev či matematiku v architektuře,“ doplňuje Vendula Hráčková.

Ta jednotlivá setkání povede společně se svým kolegou Václavem Fialou, učitelem chemie a biologie, který byl za svůj badatelský přístup k výuce oceněn prestižní Global Teacher Prize Czech Republic.

„Osobně mě velmi těší, když vidím, jak učitelé při výuce propojují teorii s praxí, věnují se projektové výuce či logicky a nenásilně spojují jednotlivé předměty. Jejich tvůrčí přístup k práci dlouhodobě podporujeme, stejně jako vzájemnou spolupráci v jednotlivých školách i napříč jimi. Skutečnost, že se mohou posouvat, je motivující a snižuje riziko profesního vyčerpání,“ říká David Kašpar (VLASTA / STAN), místostarosta MČ Praha 10 pro kulturu a školství.

„Mám radost, že vedení Prahy 10 projevilo zájem o Elixír do škol, a vytvořilo tak svým učitelům prostor pro inspiraci a vzájemné učení. Věřím, že pedagogy i žáky místních škol bude díky přínosu centra učení více bavit,“ dodává Petra Prošková, ředitelka Elixíru do škol.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10