Aktuality ze školství

Studie Bohdalec-Slatiny: Odpovědi na vaše otázky

Proč studie vznikla? Proč zrovna teď?

Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - Brownfield Strašnice vznikl jako základní podklad pro připomínkování návrhu Metropolitního plánu. V něm je nyní oblast řešena obecně, je stanoven požadavek na pořízení Územního plánu pro vymezenou část Prahy. Nemenším důvodem zároveň bylo vytvořit podklad pro rozhodování Městské části o rozvoji a postupné přeměně lokality. Městská část by měla mít možnost ovlivňovat budoucí využití lokality. 

Studie Bohdalec-Slatiny: Odpovědi na vaše otázky

Co by se stalo, kdyby nevznikla?

Jsou vlastně dvě možnosti. Buď by i nadále v území platila stavební uzávěra, tzn. území by zůstalo „zakonzervováno“ v současném stavu. Ten je nevýhodné vlastně pro všechny dotčené – vlastníky nemovitostí, městskou část i hlavní město, neboť Stavební zákon omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu stavební činnost v území vymezeném uzávěrou.

Pokud by došlo ke zrušení uzávěry  a žádná studie městské části by neexistovala, hrozilo by reálné nebezpečí, že hlavní město přijde s vlastním řešením, ke kterému by se městská část i veřejnost vyjadřovala pouze v procesu zákonného projednání Metropolitního plánu.  Zjednodušeně řečeno by se hlavní město mohlo rozhodnout, že je vhodné z Bohdalce-Slatin udělat například průmyslovou zónu. 

 

Vznikne na území to, co předpokládá studie? Je závazná? 

Pokud bude studie zanesena do Metropolitního  plánu, pak bude garantovat tento způsob využití – tedy obytnou oblast s odpočinkovou zónou a zelení. Pokud by nic takového zaneseno nebylo, oblast může směřovat nekontrolovatelným vývojem, například se stát průmyslovým areálem. O konkrétní podobě zástavby ale budou rozhodovat budoucí zástupci městské části v řádu desítek let. Studie „nediktuje“ budoucím politikům ani investorům přesný vzhled ani umístění budov, jen jejich doporučenou kapacitu a využití.

 

Jaký je tedy další postup?

Nyní probíhá představení veřejnosti upraveného návrhu studie (9. 5., 16. 5., 23. 5. a 30. 5. 2017) a následně bude čistopis upraveného návrhu studie představen na jednání komise územního rozvoje (červenec 2017), na jednání rady Městské části Praha 10 (srpen 2017) a na jednání zastupitelstva Městské části Praha 10 (září 2017).

 

Jsem vlastníkem pozemku v území Bohdalec-Slatiny, co mohu očekávat v průběhu 5ti let?

Po projednání popsaném výše bude studie předána na pořizovateli (hlavní město Praha) a zpracovateli (Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) k zapracování do návrhu Metropolitního plánu. Za předpokladu jejího zapracování očekáváme její oficiální projednání v rámci Metropolitního plánu ve smyslu §50 a následných zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Současný předpoklad uvedení Metropolitního plánu v platnost je v roce 2023.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10