Aktuality ze školství

Startuje šestý ročník oblíbených vlastivědných vycházek po Praze 10

Stejně jako v minulých letech připravila i letos Praha 10 ve spolupráci s Pražskou informační službou pro své občany oblíbené vlastivědné vycházky. Občané se na vycházkách, pořádaných až do konce června letošního roku, budou moci seznámit s významnými památkami Prahy 10. 

Startuje šestý ročník oblíbených vlastivědných vycházek po Praze 10

V letošním ročníku jsme připravili šest tras vycházek. První vycházka připomene návštěvníkům vilovou čtvrť Vinohrad, v pořadí na druhé trase poznají návštěvníci památky v okolí Strašnic. S obecnou historií Vršovic a nejvýznamnějšími památkami této části Prahy se návštěvníci setkají na trase s číslem tři. Na čtvrté trase se návštěvníci seznámí s historií Malešic a s osobnostmi, jejichž život je s touto částí Prahy 10 spojen. Během vycházky po trase číslo pět poznají návštěvníci rozhraní městských částí Prahy 10 - Vršovic a Michle, a to sice tzv. Pražskou plošinu – Bohdalec. Poslední trasa zavede návštěvníky do oblasti Záběhlic, kde budou moci získat informace o obecné historii lokality, osobnostech, s nimiž je toto území svázáno i o významných průmyslových podnicích a mlýnech.

Vycházky zavedou návštěvníky nejen do míst, která znají v jejich současné podobě, ale dozvědí se i o historii míst, jejichž podoba i využití je zcela odlišné od původního historického účelu. Příkladem může být např. „zábavní park Eden“, který již v současnosti neexistuje. V rámci vycházky se lidé budou moci dozvědět něco nejen o historii tohoto místa, ale budou si moci prohlédnout i několik autentických fotografií.

Vycházky se budou konat vždy dvakrát týdně ve všední den i o víkendu. Ve všední dny budou vycházky zahájeny od 16 hodin, o víkendu pak od 15 hodin. První vycházka po trase „Vinohradské vily“ je plánována již na čtvrtek 21. dubna 2016 od 16:00 hodin. Vstupenky na vlastivědné vycházky budou pro občany Prahy 10 k vyzvednutí zdarma v informačních kancelářích Úřadu městské části Praha 10, a to jak ve Vršovické ulici, tak i v budově Bytového domu Malešice v Počernické ulici, vždy od pondělí přímo předcházejícímu termínům vycházky. Vstupenky na první vycházku však budou k dispozici již od čtvrtka 14. dubna 2016.

Počet účastníků jednotlivých vycházek je omezen – jedné vycházky se může zúčastnit maximálně 35 osob.

Více informací o vlastivědných vycházkách včetně harmonogramu a vedení jednotlivých tras získáte v informačních kancelářích ÚMČ Praha 10, nebo na webových stránkách ÚMČ Praha 10 www.praha10.cz, v sekci „Akce a projekty“.